Έλεγχοι του ΕΦΕΤ σε Επιχειρήσεις τροφίμων στη Θράκη

Με εντατικούς ελέγχους συνεχίζονται οι δράσεις του ΕΦΕΤ σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία από ελεγκτές του ΕΦΕΤ προχώρησαν σε ελέγχους επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη Θράκη. Ελέγχθηκαν συνολικά είκοσι δύο επιχειρήσεις, στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Στο Νομό Έβρου ελέγχθηκαν οκτώ επιχειρήσεις, από τις οποίες οι τρεις θα παραπεμφθούν στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Αγορανομίας, είτε διότι κατείχαν μη ασφαλή ή μη κανονικά τρόφιμα, είτε διότι παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις από τους απαιτούμενους όρους και συνθήκες υγιεινής.

Με εντατικούς ελέγχους συνεχίζονται οι δράσεις του ΕΦΕΤ σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργεία από ελεγκτές του ΕΦΕΤ προχώρησαν σε ελέγχους επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται στη Θράκη. Ελέγχθηκαν συνολικά είκοσι δύο επιχειρήσεις, στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης. Στο Νομό Έβρου ελέγχθηκαν οκτώ επιχειρήσεις, από τις οποίες οι τρεις θα παραπεμφθούν στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Αγορανομίας, είτε διότι κατείχαν μη ασφαλή ή μη κανονικά τρόφιμα, είτε διότι παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις από τους απαιτούμενους όρους και συνθήκες υγιεινής.

Συγκεκριμένα παραπέμπονται:

1. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου ΣΥΝ. ΠΕ, Ψυκτική Αποθήκη, στην οποία 33.587 κιλά τυροκομικά προϊόντα δεσμεύτηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ως μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και 3.493,3 κιλά τυροκομικά προϊόντα, ως μη κανονικά, λόγω μη αναγραφής των από το νόμο προβλεπόμενων ενδείξεων
2. Η επιχείρηση Γκούλης Σάββας – Γκούλης Δημήτριος Ο.Ε. Ψητοπωλείο, για απόκλιση από τους απαιτούμενους όρους και τις συνθήκες υγιεινής ,

3. Η επιχείρηση Παραγωγική Θράκης Α.Ε., Βιοτεχνία Παραγωγής Γαλακτοκομικών και Ορεκτικών προϊόντων στην οποία βρέθηκαν 157,64 κιλά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν ως μη κανονικά, λόγω μη αναγραφής των από το νόμο προβλεπόμενων ενδείξεων
Στο Νομό Ροδόπης ελέγχθηκαν συνολικά εννιά επιχειρήσεις τροφίμων, εκ των οποίων οι τρεις θα παραπεμφθούν στον Αρμόδιο Εισαγγελέα Αγορανομίας, είτε διότι κατείχαν μη ασφαλή τρόφιμα, είτε διότι παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις από τους απαιτούμενους όρους και συνθήκες υγιεινής.
Συγκεκριμένα, παραπέμπονται οι εξής επιχειρήσεις:
1. Η επιχείρηση Δ. Μασούτης Α.Ε. Χονδρικό εμπόριο, στην οποία βρέθηκαν 12 κιλά τυροκομικά προϊόντα, ως μη ασφαλή-ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση,

2. Η επιχείρηση Α. Αλή και Σία Ο.Ε. “ΕΤΙ ΕΛΛΑΣ”, Αποθήκη Τυποποιημένων προϊόντων, λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος,

3. Η επιχείρηση Παρμάκης Κλήμης, Καφεκοπτείο, Κάβα Ποτών, λόγω απόκλισης από τους απαιτούμενους όρους και τις συνθήκες υγιεινής

Επίσης, στο Νομό Ξάνθης ελέγχθηκαν συνολικά πέντε επιχειρήσεις τροφίμων, χωρίς να διαπιστωθεί παράβαση.
Οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ πρόκειται να συνεχιστούν και στο επόμενο διάστημα, με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς, σε όλη την Επικράτεια.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button