ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΒΖ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Η ΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι εργαζόμενοι, στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα μετά την τελική τροποποίηση της νέας Κ.Ο.Α., βιώνουμε καθημερινά μια κατάσταση αβεβαιότητας για το μέλλον της Ε.Β.Ζ., των αγροτών και το δικό μας. Εκφράζοντας την αγωνία μας δηλώνουμε ότι θεωρούμε υπεύθυνους για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βιομηχανία, την Διοίκηση της Ε.Β.Ζ., τον κύριο μέτοχο (ΑΤΕ), την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση την κυβέρνηση. Με την πολιτική τους οδηγούν μια κερδοφόρο μέχρι σήμερα εταιρεία σε κατάρρευση.

Οι εργαζόμενοι, στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης τον τελευταίο χρόνο και ιδιαίτερα μετά την τελική τροποποίηση της νέας Κ.Ο.Α., βιώνουμε καθημερινά μια κατάσταση αβεβαιότητας για το μέλλον της Ε.Β.Ζ., των αγροτών και το δικό μας. Εκφράζοντας την αγωνία μας δηλώνουμε ότι θεωρούμε υπεύθυνους για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η βιομηχανία, την Διοίκηση της Ε.Β.Ζ., τον κύριο μέτοχο (ΑΤΕ), την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κατ’ επέκταση την κυβέρνηση. Με την πολιτική τους οδηγούν μια κερδοφόρο μέχρι σήμερα εταιρεία σε κατάρρευση.
Διότι:
1. Κατά την διαπραγμάτευση της νέας Κ.Ο.Α. δεν υπήρχε ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση και αποφασιστική διαπραγμάτευση ώστε να υπάρξουν για την Ε.Β.Ζ. οι απαραίτητες αντισταθμίσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν μεταβατική περίοδο στη βιομηχανία για προσαρμογή στη νέα Κ.Ο.Α. και διασφάλιση των συμφερόντων των αγροτών, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας.
Υπενθυμίζουμε ότι αντισταθμίσεις εξασφαλίσθηκαν από όλα τα κράτη μέλη πλην της Ελλάδας.
2. Η περίοδος αναφοράς, βάσει της οποίας προσδιορίζεται ποιοι αγρότες δικαιούνται την ενίσχυση, έγινε με λάθος τρόπο και με πολύ μεγάλη χρονική καθυστέρηση. Η ανακοίνωση της νέας μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής των τεύτλων, που προηγήθηκε, ήταν πολύ σκληρή και αποτρεπτική για τους αγρότες, καταργώντας κάθε επιπλέον ενίσχυση που ελάμβαναν από την Ε.Β.Ζ.
Κατά την άποψή μας υπήρχαν περιθώρια διόρθωσης τιμών εξοικονομώντας κονδύλια από την ορθολογιστικότερη εσωτερική λειτουργία της εταιρείας.
Αποτέλεσμα των λανθασμένων αυτών χειρισμών ήταν να μην υπάρξει ενδιαφέρον των αγροτών για την καλλιέργεια τεύτλου και κατά συνέπεια να έχουμε δραματική μείωση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων και της προβλεπόμενης παραγωγής ζάχαρης. Και το δραματικότερο;
Θα πληρώσουμε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ συνεισφορά στα ταμείο Αναδιάρθρωσης για ζάχαρη που δεν θα παράγουμε!!!
Η Διοίκηση της Ε.Β.Ζ. θεωρεί ως βασικούς υπεύθυνους κάποιους αγροτοσυνδικαλιστές που επέμεναν για την επιλογή αυτής της περιόδου αναφοράς η οποία κατά την απόψή της είναι καταστροφική για τη βιομηχανία. Αντίθετα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διατείνεται ότι η επιλογή της περιόδου αναφοράς έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!!! Ας σταματήσει επί τέλους αυτή η διγλωσσία και η μετατόπιση των ευθυνών που παρατηρείται μεταξύ της Διοίκησης της Ε.Β.Ζ. και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά την άποψή μας ευθύνη φέρει η Διοίκηση της βιομηχανίας διότι δεν μπόρεσε να πείσει και να διασφαλίσει τα συμφέροντα της Ε.Β.Ζ., αλλά κυρίως ευθύνη φέρει το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο με κατ’ επανάληψη λανθασμένους χειρισμούς οδηγεί τη βιομηχανία σε συρρίκνωση αν όχι σε πλήρη αφανισμό. Το κλείσιμο της βιομηχανίας θα γκρεμίσει τον ευαίσθητο κοινωνικό και οικονομικό ιστό της Βόρειας Ελλάδας καθώς και την Αγροτική οικονομία. 3. Δεν λαμβάνονται αποφάσεις για εναλλακτική λειτουργία των εργοστασίων με παραγωγή άλλων προϊόντων, όπως βιοκαύσιμα, κάτι για το οποίο έχει δεσμευθεί τόσο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και το υπουργείο Ανάπτυξης. 4. Η λαθεμένη πολιτική της Διοίκησης στο τομέα των πωλήσεων είχε σαν αποτέλεσμα 100.000 τόνοι από την εγχώρια κατανάλωση ζάχαρης να καλυφθούν με εισαγωγές από τρίτους και να οδηγηθεί η Ε.Β.Ζ. σε οδυνηρή οικονομική θέση. 5. Ενώ γίνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση κονδυλίων με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί πρόγραμμα πρόωρης εθελούσιας συνταξιοδότησης του μόνιμου προσωπικού, την ίδια στιγμή η Διοίκηση εισηγείται την πρόσληψη προσωπικού αορίστου χρόνου στις Κεντρικές Υπηρεσίες της εταιρείας, ενώ υπάρχει πλεονάζον προσωπικό το οποίο δεν αξιοποιείται!!! Διευκρινίζουμε ότι αν οι προσλήψεις αφορούσαν προσωπικό το οποίο ενδεχόμενα κρίνεται απαραίτητο για κάλυψη εξειδικευμένων θέσεων δεν θα είχαμε αντίρρηση. Αφορούν όμως 10 άτομα με απλά τυπικά προσόντα που προορίζονται για Διοικητικό προσωπικό. Είναι προφανές ότι οι προσλήψεις αυτές γίνονται με ρουσφετολογική τακτική και γίνονται σε μια χρονική στιγμή που η Ε.Β.Ζ. ψυχορραγεί!!! Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους να σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε κάθε λογική συρρίκνωσης ή και κλεισίματος της ΕΒΖ. Καλούμε την Διοίκηση της Ε.Β.Ζ. και την κυβέρνηση: * Να σταματήσουν επί τέλους την αμφίδρομη μετατόπιση των ευθυνών για την απαξίωση της Ε.Β.Ζ. * Να ξεκαθαρίσουν άμεσα τις προθέσεις τους όσον αφορά το μέλλον της βιομηχανίας. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ Να προχωρήσει η ΕΒΖ άμεσα στη δημιουργία μονάδων βιοαιθανόλης με απόλυτη δέσμευση από την Κυβέρνηση, την ΑΤΕ και την ΕΒΖ, διασφαλίζοντας όλο το προσωπικό της βιομηχανίας. Να γίνει χρηματοδότηση της επένδυσης των μονάδων βιοαιθανόλης με απόσυρση αντίστοιχης ποσόστωσης, αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό αυτό. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση να λειτουργήσουν και τα πέντε εργοστάσια. Το κόστος να το αναλάβει η Κυβέρνηση σύμφωνα με την απόφαση της διυπουργικής επιτροπής του Ιανουαρίου 2006. ΠΑΣΚΕ – ΕΒΖ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button