Συνεδριάζει το Νομ. Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης, τη Δευτέρα 24 του μηνός και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας Ξάνθης με τα εξής θέματα: ΘΕΜΑ 1ο: 3η τροποποίηση Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ΣΑΝΑ/3 έτους 2005. Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Δημήτριος Πολυμένης.

Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης, τη Δευτέρα 24 του μηνός
και ώρα 19.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχίας Ξάνθης με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: 3η τροποποίηση
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ΣΑΝΑ/3 έτους 2005.

Εισηγητής ο προϊστάμενος
της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Δημήτριος Πολυμένης.

ΘΕΜΑ 2ο: Εγκριση
υποβολής πρότασης για το έργο "Κατασκευή κτιρίου στέγασης 13ου και 19ου δημοτικών
σχολείων Ξάνθης" στο ΠΕΠ Α.Μ.Θ. (χώρος καπνικού στθαμού).

Εισηγητής ο νομάρχης Ξάνθης
Γεώργιος Παυλίδης.

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκριση
προγραμματικής σύμβασης για την "ανέγερση πυροσβεστικού σταθμού στη ΒΙΠΕ Ξάνθης".

Εισηγητής ο νομάρχης Ξάνθης
Γεώργιος Παυλίδης.

ΘΕΜΑ 4ο: Εγκριση
ένταξης του έργου "βελτίωση τμήματος επ. οδού αρ. 1 από γέφυρα Κιμμερίων μέχρι γέφυρα
χειμάρρου Μαϊσιάδη" στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΜΘ 2000 – 2006.

Εισηγητής ο αναπληρωτής
προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρίας Τσαπνίδης.

ΘΕΜΑ 5ο: Εγκριση
υποβολής πρότασης για την ένταξη του έργου: "Διευθέτηση χειμάρρων για την αντιπλημμυρική
προστασία περιοχής ανατολικά του οικισμού Κιμμερίων" στο περιφερειακό επιχειρησιακό
πρόγραμμα ΑΜΘ.

Εισηγητής ο αναπληρωτής
προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζαχαρίας Τσαπνίδης.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς
(Γ.Μ.) 150 & 400 KV που διέρχονται από το Νομό Ξάνθης.

Εισηγητές ο αναπληρωτής
προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας Βασίλειος Βλαχόπουλος
και ο αντινομάρχης Παναγιώτης Ταρενίδης.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο "Βιοτεχνία κατασκευής
και επισκευής γεωργικών μηχανημάτων, ισχύος 328 KW, στην περιοχή αγροκτήματος Ευμοίρου
του Δήμου Ξάνθης.

Εισηγητές ο αναπληρωτής
προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας Βασίλειος Βλαχόπουλος
και ο αντινομάρχης Παναγιώτης Ταρενίδης.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση
επί της τροποποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της "Κόσυνθος Α.Ε."
για εκμ/ση λατομικού χώρου σχιστολίθων έκτασης 89.999,48 τ.μ. στην περιοχή Δ.Δ.
Πανερίου Δήμου Ξάνθης.

Εισηγητές ο αναπληρωτής
προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας Βασίλειος Βλαχόπουλος
και ο αντινομάρχης Παναγιώτης Ταρενίδης.

ΘΕΜΑ 9ο: Γνωμοδότηση
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του Μαλακατε Κων/νου για εκμ/ση
λατομικού χώρου μαρμάρων έκτασης 90.963 τ.μ. στην περιοχή "Μαυρόρεμα" Δ.Δ. Κομνηνών
Νομού Ξάνθης.

Εισηγητές ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος περιβάλλοντος
της Δ/νσης Πολεοδομίας Βασίλειος Βλαχόπουλος και ο αντινομάρχης Παναγιώτης Ταρενίδης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button