Ευρωπαϊκή Εβδομάδα στην Ξάνθη

Με πολύ χαρά σας προσκαλούμε στην “Εβδομάδα για την Ευρώπη” που για πρώτη φορά διοργανώνεται από το Δήμο της Ξάνθης από τις 17 – 22 Οκτωβρίου.
Τρία μεγάλα ευρωπαϊκά project, με τη συμμετοχή πάνω από 11 διαφορετικών κρατών και τουλάχιστο 15 πόλεων συνθέτουν το προφίλ αυτής της εβδομάδας για την Ευρώπη.

Με πολύ χαρά σας προσκαλούμε στην "Εβδομάδα για την Ευρώπη" που
για πρώτη φορά διοργανώνεται από το Δήμο της Ξάνθης από τις 17 – 22 Οκτωβρίου.

Τρία μεγάλα ευρωπαϊκά project, με τη συμμετοχή πάνω από 11 διαφορετικών
κρατών και τουλάχιστο 15 πόλεων συνθέτουν το προφίλ αυτής της εβδομάδας για την
Ευρώπη.

Οι τέσσερις αυτές ευρωπαϊκές δράσεις – πρωτοβουλίες του Δήμου Ξάνθης
αποτελούν κομβικά σημεία για την επιτυχία αυτής της νέας διαδρομής του Δήμου στα
Ευρωπαϊκά δρώμενα.

Εκτός από την προβολή ενός υφιστάμενου και ιδιαίτερα σημαντικού
έργου από πλευράς του Δήμου Ξάνθης, με την "εβδομάδα" επιχειρείται ένας ανοικτός
απολογισμός και η απευθείας παρουσίαση, μιας πραγματικά σοβαρής και ουσιαστικής
δουλειάς, που εκπονείται με στόχο τη βιώσιμη, τοπική – περιφερειακή ανάπτυξη και
τις στρατηγικές της, στην πιο στρατηγική γωνια της Ε.Ε. και της Ελλάδας σήμερα,
όπου εντάσσεται η Ξάνθη και η ευρύτερη περιοχή αναφοράς της.

Επιχειρείται τέλος, η αμοιβαία γνωριμία μεταξύ των κρατών – μελών,
των αντίστοιχων περιοχών αλλά και των πολιτών τους καθώς και η ευαισθητοποιηση του
κοινού στην Ξάνθη για το νέο ευρωπαϊκό στοίχημα της Ενωσης των 29 αλλά και για το
ζητούμενο μιας καλύτερης ποιότητας ζωής στο σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου.

Ημερίδα "Ιστορικές πόλεις – Ιστορικά κέντρα:

Σύγχρονες προκλήσεις – Ευρωπαϊκό μέλλον"

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2005

Λαογραφικό μουσείο Ξάνθης

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του σχεδίου του Δήμου Ξάνθης με τίτλο
"Προστασία – Αποκατάσταση και Αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς Πόλης
της Ξάνθης" που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΑΜΘ 2000 – 2006 – Μέτρα 4.2 & 4.3 "Ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης" ο Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με την αμιγή επιχείρηση
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης "Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη" (ΕΠΑ) και την Εταιρεία Αναβάθμισης
Παλιάς Ξάνθης ΑΕ (ΕΑΠΑΞ), διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Ιστορικές πόλεις – Ιστορικά
κέντρα – Σύγχρονες προκλήσεις – Ευρωπαϊκό μέλλον".

Η ημερίδα πραγματοποιείται με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων προσωπικοτήτων,
πολιτικών και εμπειρογνωμόνων.

Η ημερίδα διαπραγματεύεται θέματα όπως:

– Παρουσίαση του επιχειρησιακού
σχεδίου "προστασία – αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς
Πόλης της Ξάνθης"

– Η βιώσιμη διαχείριση της
πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την παρουσίαση του στρατηγικού μοντέλου ανάπτυξης
της Ξάνθης

– Η ελληνική εμπειρία από
ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις μέσα από πετυχημένα παραδείγματα όπως το Ρέθυμνο
και πόλεων της Κεντρικής Μακεδονίας

– Η ξένη εμπειρία μέσα από
την οπτική μεγάλων ευρωπαϊκών οργανισμών όπως η Europa Nostra και το παράδειγμα
του ιστορικού κέντρου Le Suquet των Καννών

– Η διαχείριση της πολιτιστικής
κληρονομιάς και βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την παρουσίαση του στρατηγικού μοντέλου
ανάπτυξης της Ξάνθης

– Το μοντέλο ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας μέσα από τη συνεργασία παραγωγικών τάξεων και τοπικής αυτοδιοίκησης

Δίκτυο Αστικών Τεχνολογιών ΙΙ (UTN II)

πρόγραμμα Interreg IIIB Cadses της Ε.Ε.

Διακρατική συνάντηση εργασίας (WP4 )

"Αναδιαμορφώνοντας κοινόχρηστους χώρους και κτίρια"

Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Πανόραμα,

17 – 20 Οκτωβρίου

Ξάνθη, 17 – 18 Οκτωβρίου

Το Δίκτυο Αστικών Τεχνολογιών ΙΙ (UTN II) συγχρηματοδοτείται από
το πρόγραμμα Interreg IIIB Cadses της Ευρωπαϊκής Ενωσης, το οποίο στοχεύει για να
δώσει την εκκίνηση για συνεργασίες στον τομέα της χωρικής ανάπτυξης στο κεντρικό,
αδριατικό, παραδουνάβιο και νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό χώρο (Cadses).

Ο κεντρικός στόχος του UTN II είναι να ενισχυθεί το υπάρχον αστικό
δίκτυο τεχνολογίας μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων στοχεύοντας τη βελτίωση, την αναβάθμιση
και την ανάπτυξη των αστικών τεχνολογιών στην κεντρική Ευρώπη.

Λεπτομερώς οι στόχοι του προγράμματος είναι:

– να υποστηρίξει τις πόλεις
κατά την προετοιμασία της πειραματικής συνεργασίας τα προγράμματα για τη χρηματοδότηση
/ ψάχνοντας για τους ιδιωτικούς – δημόσιους επενδυτές που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις
στις αστικές υπηρεσίες και τις υποδομές, προκειμένου να καθιερωθεί ένα ισορροπημένο
βιοτικό επίπεδο στις πόλεις της ζώνης Cadses

– να παρέχει εκείνη την
κατάρτιση έτσι ώστε να αναβαθμισεί συνολικά η τεχνική και οργανωτική τεχνογνωσία
στην παροχή και τη διαχείριση αστικών υπηρεσιών

– να παρέχει εκείνη την
τεχνική βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσει να συνδέσει τις πόλεις με την ανάγκη να αναβαθμιστούν
οι αστικές υπηρεσίες τους

– να μεταφέρει την υπάρχουσα
τεχνική και διοικητική εμπειρία σε ένα υψηλό επίπεδο

– να παρέχει την εύκολη
πρόσβαση στις πληροφορίες σε όλους τους συνεργάτες του δικτύου

Το πρόγραμμα UTN II είναι η άμεση συνέχεια του αστικού δικτύου τεχνολογίας
UTN στα πλαίσια του Interreg IIC.

Ενας από τους κύριους στόχους των WP 2, 3, 4 και 5 είναι να αναπτυχθούν
πιλοτικά έργα συνεργασίας. Τα προγράμματα διαμορφώνονται σε στενή συνεργασία με
τους τεχνικούς, τους εμπειρογνώμονες, τους πολιτικούς και διοικητικούς υπεύθυνους
για τη λήψη αποφάσεων καθώς επίσης και με επιλέξιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα έτσι
διαμορφούμενα προγράμματα αναπτύσσονται μέχρι τώρα για να είναι ώριμα για τη χρηματοδότηση
από την Ε.Ε. ή τη χρηματοδότηση από τις εξωτερικές πηγές. Στην προετοιμασία αυτής
της υλοποίησης δηλαδή ενός έργου υποδομής στοχεύεται επίσης να παραχθεί μια επένδυση
μεγάλης κλίμακας η οποία και να μπορει ν' αρχίσει αμέσως.

Το WP4 περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

* Αστική ανάπλαση, ανακαίνιση πόλεων, πολιτιστική κληρονομιά διαχείριση
ιστορικών κέντρων πόλεων και διαχείριση της αστικής ανάπτυξης διαχείριση των χρήσεων
της γης, διαχείριση δημόσιων κτιρίων, διαχείριση των ανοιχτών χώρων και της αποδοτικής
χρήσης τους, αποκατάσταση βιομηχανικών κτιρίων, διαχείριση των περιοχών γενικότερα.

Ο Δήμος της Ξάνθης στα παραπάνω πλαίσια εντάσσει τη διακρατική συνάντηση
που διοργανώνει στις 17 και 18 Οκτωβρίου καθώς και τη διακρατική έκθεση με θέμα
"Γέφυρες και η πόλη" παρουσιάζοντας πολιτιστική κληρονομιά και τεχνικά έργα – επιστημονική
τεχνογνωσία από τις συμμετέχουσες στο δίκτυο UTN II περιοχές, από τη Γερμανία (Λειψία),
από την Ιταλία (Βενετία), από την Αυστρία (Βιέννη) και από την Ελλάδα (Ξάνθη).

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button