4ο Πανηγύρι Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ξάνθη

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος “Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας”, οργανώνει, από 12 έως και 21 Οκτωβρίου 2005, στο Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Βασιλίσσης Σοφίας 12, στην Ξάνθη την τέταρτη από μια σειρά εκδηλώσεων, που απευθύνονται κυρίως στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Ξάνθης και των όμορων νομών, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου που παίζει η Έρευνα και η Τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή και την εξοικείωση των νέων με τα ερευνητικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
στο πλαίσιο του προγράμματος "Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης του κοινού σε
θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας", οργανώνει, από 12 έως και 21 Οκτωβρίου 2005, στο
Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Βασιλίσσης Σοφίας 12, στην Ξάνθη την τέταρτη
από μια σειρά εκδηλώσεων, που απευθύνονται κυρίως στους μαθητές των Γυμνασίων και
Λυκείων της Ξάνθης και των όμορων νομών, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου που παίζει
η Έρευνα και η Τεχνολογία στην καθημερινή μας ζωή και την εξοικείωση των νέων με
τα ερευνητικά και τεχνολογικά επιτεύγματα.

Οι εκδηλώσεις αυτές, υπό τον γενικό τίτλο "4ο Πανηγύρι Έρευνας και
Τεχνολογίας" είναι διαδραστικές εκθέσεις, μέσω των οποίων οι έφηβοι ενημερώνονται
με απλό και εύληπτο τρόπο για το τι σημαίνουν έρευνα και τεχνολογία, για τις εφαρμογές
που έχουν τα επιτεύγματά τους στην καθημερινή ζωή και επιπλέον αντιλαμβάνονται ότι
αυτά αποτελούν σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία και συμπληρώνονται από προβολές dvd
ταινιών.

Τα εκθέματα είναι αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν
από τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και από Πανεπιστημιακούς φορείς. Στην προσπάθεια
αυτή η ΓΓΕΤ στηρίζεται από τους εποπτευόμενους ερευνητικούς φορείς, τόσο σε εκθέματα
όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Οι μαθητές που θα επισκεφθούν την εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τα επιτεύγματα των παρακάτω φορέων:

* Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

* Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)

* Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

* Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Το 1ο "Πανηγύρι" έγινε με επιτυχία στην Πάτρα, το 2ο στην Κρήτη,
το 3ο στη Φλώρινα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button