Ο ΕΛΓΑ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΙΔΗ

Το ακόλουθο έγγραφο του ΕΛ.ΓΑ αποτελεί απάντηση στην με αριθμό 1330/22-8-2005 ερώτησή του βουλευτή Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη προς τον Υπουργό Γεωργίας για αποζημιώσεις των ζημιών σε καλλιέργειας τους Νομού Ξάνθης απο τις χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις του Αυγούστου…

Το ακόλουθο έγγραφο του ΕΛ.ΓΑ αποτελεί απάντηση στην με αριθμό 1330/22-8-2005
ερώτησή του βουλευτή Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη προς τον Υπουργό Γεωργίας για αποζημιώσεις
των ζημιών σε καλλιέργειας τους Νομού Ξάνθης απο τις χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις
του Αυγούστου:

1. Για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιές που προξενήθηκαν
από χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις την 5, 6 και 7 Αυγούστου (πλημμύρισαν 65.000
στρέμματα), σε καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας, ζαχαρότευτλων, καπνού, βάμβακος
και αραβοσίτου του Νομού Ξάνθης, διενεργήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. οι απαραίτητες επισημάνσεις
και ενημερώθηκαν οι παραγωγοί για την υποβολή δηλώσεων.

Εγιναν αναγγελίες ζημιών και υποβλήθηκαν δηλώσεις. Το έργο των εξατομικευμένων
εκτιμήσεων άρχισε άμεσα, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων και αναμένεται
να ολοκληρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2005. Δόθηκε προτεραιότητα στις καλλιέργειες
βιομηχανικής τομάτας, επειδή η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο της συγκομιδής.

Σημειώνεται ότι, για τις καλλιέργειες βαμβακιού γίνονται προεκτιμήσεις
και οι οριστικές εκτιμήσεις θα διενεργηθούν αργότερα (τον Οκτώβριο), έτσι ώστε ο
προσδιορισμός του ύψους των ζημιών να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Οι
αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς το συντομότερο δυνατό.

Επισημαίνεται ότι, οι αποζημιώσεις του ΕΛ.Γ.Α. για τις ζημιές στη
φυτική παραγωγή, μετά την ανάληψη της νέας διοίκησής του, καταβάλλονται εντός τριμήνου
από την ημερομηνία συγκομιδής των ζημιωθέντων προϊόντων.

Οι εκτιμήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής
επιστήμης και τον ισχύοντα κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., αρ.
υπουργικής απόφασης 15711/30-9-1998 (ΦΕΚ 1079/Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μέχρι σήμερα. Στους εκτιμητές δίδονται εντολές και οδηγίες να είναι αντικειμενικοί
και δίκαιοι και τα πορίσματα που διατυπώνουν να εκφράζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών.

2. Οι μη καλυπτόμενες από την ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν από τα
παραπάνω ζημιογόνα αίτια, στα αντλητικά μηχανήματα των περιοχών Μαγγάνων και Μυρωδάτου
του Νομού Ξάνθης, έχουν ήδη καταγραφεί και θα ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα χορήγησης
κρατικών ενισχύσεων, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην
Ε.Ε.

Μετά την έγκριση του προγράμματος και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις
που απαιτούν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη γεωργία (2000/C 28/02),
θα γίνει η καταβολή των ενισχύσεων στους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι, δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
καταβολής των ενισχύσεων, εφόσον αυτό εξαρτάται από το χρόνο έγκρισης του προγράμματος
από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ. Είναι δε γνωστό ότι στο γεωργικό τομεά δεν μπορεί
να καταβληθεί κανενός είδους ενίσχυση χωρίς την πρότερη έγκριση της επιτροπής, βάσει
και του άρθρου 88, παράγραφος 3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button