Πανελλαδική κινητοποίηση 34 μουσικών σχολείων της χώρας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου των 34 μουσικών σχολείων της χώρας, αποφάσισε στη γενική συνέλευση, που πραγματοποίησε, να κάνει μαζί με τους μαθητές του σχολείου πορεία προς τα γραφεία της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης όπου θα παραδώσει το ψήφισμα που ακολουθεί.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, συμμετέχοντας
στην πανελλαδική κινητοποίηση της 6ης Οκτωβρίου των 34 μουσικών σχολείων της χώρας,
αποφάσισε στη γενική συνέλευση, που πραγματοποίησε, να κάνει μαζί με τους μαθητές
του σχολείου πορεία προς τα γραφεία της Β' βάθμιας εκπαίδευσης όπου θα παραδώσει
το ψήφισμα που ακολουθεί.

Παράλληλα να διαμαρτυρηθεί και για τη συνεχιζόμενη διαδικασία "…
από τον Αννα στον Καϊάφα…" σε ότι αφορά την ανέγερση κτιρίου για το μουσικό σχολείο
Ξάνθης.

Ο πρόεδρος

Αναστάσιος Καρκάνης

Ο γραμματέας

Πατήρ Αγγελος Μαζαράκης

ΨΗΦΙΣΜΑ

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των ανά την Ελλάδα Μουσικών Σχολείων,
που συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική κινητοποίηση, μετά από πρόσκληση της Πανελλήνιας
Ενωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων και με την υποστήριξη της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Γονέων Μαθητών Ελλάδας, εκφράζουμε την έντονη απογοήτευση και διαμαρτυρία μας για
το γεγονός ότι τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα μουσικά
σχολεία εξακολουθούν να είναι έρημα από καθηγητές μουσικών μαθημάτων, ενώ πολλά
από αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις και σε καθηγητές γενικής παιδείας.

Το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο δε θα υπήρχε αν η πολιτεία ανταποκρινόταν
με ευθύνη σε καθήκοντα αυτονόητα και καθορισμένα από το νόμο. Δε θα υπήρχε αν για
τα μουσικά σχολεία είχαν προβλεφθεί οι οργανικές θέσεις καθηγητών που είναι παγίως
απαραίτητοι για τη λειτουργία τους. Δε θα υπήρχε, επίσης αν το νομικό και θεσμικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των μουσικών σχολείων -και ιδιαίτερα το σχετικό
με τις τοπόθετήσεις καθηγητών- δεν ήταν ελλιπές, διάσπαρτο και με επί μέροιυς αλληλοσυγκρουόμενες
διατάξεις.

Οι φορείς που συνυπογράφουν αυτό το ψήφισμα εκφράζουμε, επίσης,
τη διαφωνία μας σε πρόσφατα μέτρα τα οποία σαφώς αλλοιώνουν και υποβαθμίζουν τον
ιδιαίτερο χαρακτήρα και σκοπό των μουσικών σχολείων, όπως η κατάργηση της διδασκαλίας
του μαθήματος της ιστορίας της τέχνης και η κατάργηση της προϋπόθεσης κατοχής καλλιτεχνικών
προσόντων από τους καθηγητές μαθημάτων γενικής παιδείας που διδάσκουν στα μουσικά
σχολεία.

Παράλληλα με τα παραπάνω επίκαιρα ζητήματα, οι γονείς που εμπιστεύθηκαν
την εκπαίδευση των παιδιών τους, γενική και μουσική, στην πολιτεία, απαιτούμε από
αυτή τη λήψη των επίσης αυτονόητων μέτρων της σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων και
διανομής δωρεάν βιβλίων για όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στα μουσικά σχολεία,
καθώς και της διαβάθμισης της μουσικής παιδείας και κατάλληλης κατάταξής της στις
τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης: ξεκινώντας από τα -προβλεπόμενα από το νόμο- προπαρασκευαστικά
τμήματα στο δημοτικό, ενισχύοντας τα μουσικά γυμνάσια – λύκεια και καταλήγοντας
στην ανώτατη μουσική ακαδημία.

Απαιτώντας την άμεση εκδήλωση ουσιαστικού ενδιαφέροντος και μέριμνας
για όλα τα παραπάνω, ως ελάχιστες στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία
των μουσικών σχολείων, οι συνυπογράφοντες αυτό το ψήφισμα διαμαρτυρόμαστε, επίσης,
για τη ματαίωση εκ μέρους της υπουργού τριών συναντήσεων που έχουν οριστεί με το
προεδρείο της Πανελλήνιας Ενωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων.

Επιλογή που δείχνει ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου μάλλον
δεν έχει κάτι θετικό να πει σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων των μουσικών
σχολείων ή δεν έχει καν τη διάθεση να ασχοληθεί σοβαρά με αυτά.

Ξάνθη, 6 Οκτωβρίου 2005

Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας

Πανελλήνια Ενωση Γονέων Μουσικών Σχολείων

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Μαθητικές Κοινότητες Μουσικού Σχολείου Ξάνθης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button