Η “Περιήγηση του Βλαδίμηρου στην Κυβερνοπόλη” συνεχίζεται στο διαδίκτυο

Μια μεγάλη διαδρομή που ξεκίνησε με την “Περιήγηση του Βλαδίμηρου στην Κυβερνοπόλη” συνεχίζεται μέσω του φιλόξενου κόσμου του διαδικτύου και θα συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμη από τους παλιννοστούντες ομογενείς του Δήμου Ξάνθης που είχαν την ευκαιρία, να πάρουν το έναυσμα, παρακολουθώντας από κοντά τις εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος Ξάνθης με την επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης “Ενέργεια – περιβάλλον – ανάπτυξη” στο πλαίσιο του έργου “Σχέδιο ενημέρωσης και υποστήριξης των παλιννοστούντων ομογενών του Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή” με την προσωπική στήριξη και συμμετοχή του δημάρχου Ξάνθης κ. Μ. Στυλιανίδη.

Μια μεγάλη διαδρομή που ξεκίνησε με την "Περιήγηση του Βλαδίμηρου
στην Κυβερνοπόλη" συνεχίζεται μέσω του φιλόξενου κόσμου του διαδικτύου και θα συνεχίζεται
για πολύ καιρό ακόμη από τους παλιννοστούντες ομογενείς του Δήμου Ξάνθης που είχαν
την ευκαιρία, να πάρουν το έναυσμα, παρακολουθώντας από κοντά τις εκδηλώσεις που
πραγματοποίησε ο Δήμος Ξάνθης με την επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης "Ενέργεια – περιβάλλον
– ανάπτυξη" στο πλαίσιο του έργου "Σχέδιο ενημέρωσης και υποστήριξης των παλιννοστούντων
ομογενών του Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή" με την προσωπική στήριξη και συμμετοχή
του δημάρχου Ξάνθης κ. Μ. Στυλιανίδη.

Μετά από τις καινοτόμες αυτές δράσεις που υλοποιήθηκαν και περιελάμβαναν
εκτός από τις εκδηλώσεις – συναντήσεις με την ομάδα στόχου και την παραγωγή και
διάθεση ειδικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, αποδείχθηκε η μεγάλη χρησιμότητα
του προγράμματος για τη γνωριμία και συμφιλίωση των παλιννοστούντων ομογενών με
τη νέα τεχνολογία, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο για την εξυπηρέτηση
των καθημερινών τους αναγκών και τη λύση των προβλημάτων τους.

Η διαπίστωση της μεγαλης έλλειψης ενημέρωσης του πληθυσμού γύρω
από θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, επικοινωνίας και πληροφόρησης, σε συνάρτηση με
το ότι η προσέγγιση του πληθυσμού πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή λαμβάνοντας
κανείς υπόψη του τις παραμέτρους της καθημερινής ζωής και των ιδιαιτεροτήτων της
ομάδας στόχου.

Συγχρόνως το μεγάλο ενδιαφέρον που προκύπτει για το θέμα ύστερα
από σωστή και προσεκτική αφύπνιση του πληθυσμού, καθώς και η αποδοχή ύστερα από
επίπονη προσπάθεια του υποστηρικτικού υλικού του έργου (έντυπο, ηλεκτρονικό) καταδεικνύουν
ότι υπάρχει ή μπορεί να εξασφαλιστεί το έδαφος δημιουργικής και αποτελεσματικής
επαφής των παλιννοστούντων ομογενών με τη χρήση της τεχνολογίας για τη λύση καθημερινών
προβλημάτων και αναγκών.

Πιστεύοντας ότι μπήκε η βάση για την ευαισθητοποίηση των παλιννοστούντων
ομογενών γύρω από θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης και λύσης καθημερινών αναγκών
με τη χρήση της τεχνολογίας, σημειώνουμε ότι η προσπάθεια αυτή πρέπει να έχει συνέχεια
και διάρκεια ώστε να παραμένει στις προτεραιότητες του πληθυσμού η χρήση του υπολογιστή
και του διαδικτύου στην αντιμετώπιση των αναγκών του. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ξάνθης
λειτουργεί καθημερινά το κέντρο πληροφόρησης και υποστήριξης παλιννοστούντων – μεταναστών
– προσφύγων στο κτίριο της δημοτικής αγοράς ως όχημα για τη προώθηση του προγράμματος,
τη διανομή του υλικού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πληθυσμού.

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button