Ο ΟΕΚ αγοράζει διαμερίσματα για τη στέγαση των δικαιούχων του

Με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, αλλά και την αποφυγή δημιουργίας “γκέτο” με την ανέγερση μεγάλων συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο γνωστός ΟΕΚ προχώρησε φέτος για πρώτη φορά στην υλοποίηση ενός νέου στεγαστικού προγράμματος, αυτό της αγοράς 3000 διαμερισμάτων σε όλους τους νομούς της χώρας.

Με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων,
αλλά και την αποφυγή δημιουργίας "γκέτο" με την ανέγερση μεγάλων συγκροτημάτων εργατικών
κατοικιών, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο γνωστός ΟΕΚ προχώρησε φέτος για πρώτη
φορά στην υλοποίηση ενός νέου στεγαστικού προγράμματος, αυτό της αγοράς 3000 διαμερισμάτων
σε όλους τους νομούς της χώρας.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο και
με την ολοκλήρωσή του μέχρι το τέλος του χρόνου ο ΟΕΚ ευελπιστεί ότι θα έχει αγοράσει
3000 διαμερίσματα ωφέλιμου εμβαδού από 60 μ2 έως 120μ2 και με τιμή προσφοράς το
μέγιστο έως 2.000 ευρώ/μ2.

Στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΕΚ Ξάνθης οι αρμόδιοι υπάλληλοι άρχισαν
ήδη να εξυπηρετούν τους πρώτους ενδιαφερομένους , οι οποίοι προσφεύγουν στο αρμόδιο
γραφείο για αναλυτικές πληροφορίες, μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος
στις τοπικές εφημερίδες Οι κάτοχοι διαμερισμάτων που εξετάζουν το ενδεχόμενο να
πωλήσουν στον ΟΕΚ παραλαμβάνουν το σχετικό φάκελο με όλο το ενημερωτικό υλικό, προκειμένου
να το μελετήσουν και να κινηθούν ανάλογα. Όπως δήλωσε στον "Α", ο αρμόδιος υπάλληλος
του ΟΕΚ Ξάνθής, κ. Νίκος Κεχαγιάς, το πρόγραμμα αυτό αφορά την αγορά διαμερισμάτων
των οποίων η άδεια έχει εκδοθεί από το 1986 και μετά, τότε που υπήρξε και ο νέος
αντισεισμικός κανονισμός.

Όσο για τις διαδικασίες που ακολουθούνται είναι οι εξής, ο ενδιαφερόμενος
κάτοχος διαμερίσματος, παίρνει μια αναλυτική πρόσκληση και το σχετικό έντυπο που
αναφέρει τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να έχει το προς πώληση διαμέρισμα και τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση της προσφοράς.

Στη συνέχεια, αφού καταλήξει στην πώληση του διαμερίσματός του ,
επιστρέφει με το φάκελο της προσφοράς, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα σχέδια και την
οικοδομική άδεια, του ακινήτου, μια εγγυητική επιστολή 500 ευρώ και ένα σφραγισμένο
φάκελο με την προσφορά, το τίμημα του διαμερίσματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως το ανώτερο ποσό που μπορεί να καταβληθεί
από τον ΟΕΚ είναι 2000 ευρώ το μ2 καθαρό και όχι μεικτό όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη
αγορά, ενώ τα διαμερίσματα που επιθυμεί να αγοράσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
ξεκινούν από 60 μ2 μέχρι και 120μ2 .

Η προσφορά του ενδιαφερόμενου πωλητή αφού ελεγχθεί εδώ το τυπικό
της μέρος , αν δηλαδή έχει όλα απαραίτητα έγγραφα , θα αποσταλεί στα κεντρικά γραφεία
του ΟΕΚ στην Αθήνα, όπου εκεί ο φάκελο θα εξεταστεί αν πληροί τους νομικούς όρους.

Εφόσον κριθεί ολοκληρωμένος , δίδεται το πράσινο φως στα κατά τόπους
γραφεία του ΟΕΚ, να στείλουν μια Επιτροπή Μηχανικών για επιτόπιο έλεγχο του διαμερίσματος,
για το αν πληροί και τις ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Τελευταίο στάδιο πριν την έγκριση πώλησης και την οριστική συμφωνία,
είναι το έργο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, που είναι η εκτίμηση της αξίας των
διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του όλου προγράμματος στην Ξάνθη, αρμόδιο
υπάλληλο του ΟΕΚ, κ. Κεχαγιά, κάθε μήνα θα αποστέλλονται οι προσφορές στην Αθήνα,
όπου και θα ξεκινά η διαδικασία του ελέγχου. "Μέσα σε πέντε μέρες από την αποστολή
του φακέλου με την προσφορά ο ενδιαφερόμενος θα ξέρει αν έχει απορριφθεί ή όχι.
Σε ότι αφορά το Νομό Ξάνθης ο ΟΕΚ δεν έχει θέσει κάποιο όριο αριθμού αγοράς διαμερισμάτων.
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος μέχρι τέλος του χρόνου, μέσα στα χρονικά περιθώρια που θέτει
το πρόγραμμα καταθέσει την προσφορά του και εφόσον βέβαια κριθεί από τους σχετικούς
ελέγχους ότι καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, θεωρείται βέβαια η αγορά του διαμερίσματός
ή και των διαμερισμάτων του από τον ΟΕΚ.

Ήδη οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να έρχονται. Υπάρχει ανταπόκριση στο
πρόγραμμα αυτό, τόσο από απλούς πολίτες που έχουν κάποιο διαμέρισμα, όσο και από
εργολάβους που διαπραγματεύονται την πώληση περισσοτέρων διαμερισμάτων, καθώς αποτελεί
για αυτούς μια καλή διέξοδος το πρόγραμμα του ΟΕΚ, για διαμερίσματα που ακόμη δεν
έχουν πωληθεί. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει με καινούρια διαμερίσματα", επεσήμανε
χαρακτηριστικά.

Τέλος σε ότι αφορά τη διάθεση αυτών των 3000 διαμερισμάτων που θα
αγοραστούν από τον ΟΕΚ σε όλη τη χώρα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη
απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν στους δικαιούχους του στεγαστικού
προγράμματος. Στο τέλος του 2006 με αρχές του 2007, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες
υπολογίζεται ότι ο ΟΕΚ θα είναι έτοιμος να δώσει με τη σειρά τα διαμερίσματα αυτά
στους δικαιούχους, δεν αποκλείεται και με τη διαδικασία της κλήρωσης.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button