Ο Δήμος Ξάνθης υλοποιεί το έργο

Ο Δήμος Ξάνθης μέσω της Αμιγούς Επιχείρησης της Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης “Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη”, υλοποιεί το έργο με τίτλο “Σχέδιο ενημέρωσης και υποστήριξης για τη συμμετοχή των Παλιννοστούντων Ομογενών του Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή”.

Ο Δήμος Ξάνθης μέσω της Αμιγούς Επιχείρησης της Τοπικής Ενωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης "Ενέργεια – Περιβάλλον – Ανάπτυξη", υλοποιεί το έργο με
τίτλο "Σχέδιο ενημέρωσης και υποστήριξης για τη συμμετοχή των Παλιννοστούντων Ομογενών
του Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή". Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό
επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εντάσσεται
στον Αξονα 4. "Αστική Ανάπτυξη" του μέτρου 4.3 "Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης
– Ε.Κ.Τ.".

Η δράση αυτή απευθύνεται στους Παλιννοστούντες Ομογενείς από την
πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και έχει σκοπό να αναδείξει τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, επικοινωνίας
(Η/Υ, διαδίκτυο) ως εύχρηστα εργαλεία για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους
και την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων τους.

Η διάγνωση του προβλήματος του ηλεκτρονικού αναλφαβητισμού ιδιαίτερα
στους Παλιννοστούντες Ομογενείς του Δήμου Ξάνθης μετά από μελέτη των στοιχείων που
είχε στην διάθεσή του ο Δήμος Ξάνθης κυρίως μέσω του ΚΕΠΥΠ Δ. Ξάνθης έδωσε την αρχική
ιδέα δημιουργίας της δράσης και υπαγόρευσε κατά κάποιο τρόπο την διάρθρωσή της ώστε
να είναι εφικτή, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική.

Το σχέδιο ενημέρωσης και υποστήριξης για την συμμετοχή των Παλιννοστούντων
Ομογενών του Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη με θετικά μέχρι
στιγμής αποτελέσματα, ενώ ο σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα περιλαμβάνει ενέργειες
άμεσης επικοινωνίας με την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, διανομή δίγλωσσου έντυπου
υλικού, διανομή ψηφιακού υλικού, λειτουργία ηλεκτρονικού κόμβου ενημέρωσης καθώς
και την αξιοποίηση των Μ.Μ.Ε ως γέφυρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Παλιννοστούντων
σε θέματα της Κοινωνίας των Πληροφοριών.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button