Απάντηση Αλέκου Κοντού στο δημοσίευμα του “Επενδυτή” με τίτλο “Χοντρά ρουσφέτια με τη Δημόσια γη”

Σε σχόλιό του για το δημοσίευμα της εφημερίδας “Επενδυτής”, με τίτλο “Χοντρά ρουσφέτια με τη Δημόσια γη”, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός επισήμανε τα εξής:

“Με έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο του εν λόγω δημοσιεύματος. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους αναφορές, που σκανδαλολογούν για τη δημιουργία απλά εντυπώσεων, υποσκάπτουν την ανάπτυξη και δημιουργούν καταστάσεις που κάθε άλλο παρά βοηθούν στη σωστή λειτουργία της πολιτικής ζωής του τόπου….

Σε σχόλιό του για το δημοσίευμα της εφημερίδας "Επενδυτής", με τίτλο
"Χοντρά ρουσφέτια με τη Δημόσια γη", το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός επισήμανε τα εξής:

"Με έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο του εν λόγω δημοσιεύματος.

Θεωρώ ότι τέτοιου είδους αναφορές, που σκανδαλολογούν για τη δημιουργία
απλά εντυπώσεων, υποσκάπτουν την ανάπτυξη και δημιουργούν καταστάσεις που κάθε άλλο
παρά βοηθούν στη σωστή λειτουργία της πολιτικής ζωής του τόπου.

Υποβαθμίζουν, δε, σκοπίμως το περιεχόμενο του νομικού πλαισίου,
το οποίο είναι σαφές και τηρήθηκε απόλυτα σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθήσαμε.

Προς ενημέρωση της εφημερίδος και προκειμένου να μη δημιουργούνται
λαθεμένες εντυπώσεις, σας γνωστοποιώ τις προβλέψεις του σχετικού νομικού πλαισίου.

Επισημαίνω, δε, ότι όλες οι παραχωρήσεις που αναφέρονται σε αυτό
γίνονται επί πολλές δεκαετίες και θα συνεχιστούν, πάντα κατά τρόπο νόμιμο και αντικειμενικό,
διότι αποσκοπούν αποκλειστικά στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και στην αξιοποίηση
της δημόσιας γης, με έμφαση σε ευαίσθητες, μειονεκτικές ορεινές και παραμεθόριες
περιοχές.

1.Με το Νόμο 437/1929 μπορούν να παραχωρούνται, κατόπιν τιμήματος,
δημόσιες εκτάσεις με τίμημα, για ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων με αποφάσεις που υπογράφουν
ο υφυπουργός Τουρισμού, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και Τροφίμων, ο υφυπουργός
Οικονομικών και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.

Το τίμημα καθορίζεται με την ίδια απόφαση, αφού πρώτα γνωματεύσει
αιτιολογημένα Επιτροπή, που εδρεύει στους Νομούς και αποτελείται από το Νομάρχη,
τον πρόεδρο Πρωτοδικών, τον έφορο γεωπόνο και έναν νομομηχανικό.

2. Με το Νόμο 203/69, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 221/74 παραχωρούνται,
κατόπιν τιμήματος, εκτάσεις γης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ίδρυση βιομηχανιών
ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων . Το τίμημα ισούται με
την τρέχουσα αξία των εκτάσεων, όπως αυτή καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή απαλλοτριώσεων
του Νομού.

Οι παραχωρήσεις αυτές συμβάλουν στη βιομηχανική, περιφερειακή ανάπτυξη
της χώρας μας. Σημειώνεται, δε, ότι αρκετές εξ αυτών αφορούν σε παραμεθόριες περιοχές.

3. Με το άρθρο 4, του Νόμου 3147/2003 παραχωρούνται κατά χρήση σε
δημόσιες υπηρεσίες και σε ΟΤΑ για την στέγασή τους ή για κοινωφελής σκοπούς, όπως
γυμναστήρια , παιδικοί σταθμοί και λοιπά.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, σε όλες τις περιπτώσεις εάν η έκταση δεν
χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που δόθηκε, τότε ακυρώνεται η παραχώρηση και μάλιστα
χωρίς αποζημίωση ή επιστροφή του τιμήματος".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button