Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας απαντά στην ερώτηση του Π. Σγουρίδη για τα αιτήματα του συλλόγου δασκάλων μειονοτικών σχολείων Ν. Ξάνθης αποφοίτων ΕΠΑΘ

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο και στην αναφορά την οποία κατέθεσαν ο βουλευτής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης σχετικά με αιτήματα του συλλόγου δασκάλων μειονοτικών σχολείων Ν. Ξάνθης αποφοίτων ΕΠΑΘ σας γνωρίζουμε τα εξής: Το ΥΠΕΠΘ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη κάλυψη τόσο των κενών θέσεων του νέου σχολικού έτους, όσο και για τη σύσταση νέων θέσεων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

Απαντώντας σε σχετικό έγγραφο και στην αναφορά την οποία κατέθεσαν
ο βουλευτής κ. Παναγιώτης Σγουρίδης σχετικά με αιτήματα του συλλόγου δασκάλων μειονοτικών
σχολείων Ν. Ξάνθης αποφοίτων ΕΠΑΘ σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το ΥΠΕΠΘ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη κάλυψη τόσο των
κενών θέσεων του νέου σχολικού έτους, όσο και για τη σύσταση νέων θέσεων στα μειονοτικά
σχολεία της Θράκης.

Για την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης έλλειψης ορισμένων βιβλίων,
έχουν ήδη γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες προς την πλευρά της Τουρκίας, από την
οποία αναμένεται απάντηση.

Το αίτημα της αύξησης του ειδικού επιδόματος των μειονοτικών σχολείων
Ν. Ξάνθης μελετάται στο πλαίσιο εκτέλεσης του νέου προϋπολογισμού.

Για το θέμα της τοποθέτησης γραμματέων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
ΥΠΕΠΘ έχουν προβεί στις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η σχετική προκήρυξη έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ για το σχετικό
έλεγχο και την τελική έγκρισή της, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο διορισμός των δασκάλων της ΕΠΑΘ δεν υπάγεται
στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.

Η σύσταση θέσεων και η πρόσληψη των μουσουλμάνων δασκάλων στα μειονοτικά
σχολεία – αποφοίτων της ΕΠΑΘ ρυθμίζεται από το Π.Δ. 1024 (ΦΕΚ 288, τ. Α' του 1979).

Ο υφυπουργός

Γεώργιος Καλός

Σχετικά Άρθρα

Back to top button