Άμεση προώθηση έργων

Τον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης (Δήμο Μύκης – Κοινότητες Κοτύλης, Σατρών και Θερμών), επισκέφθηκαν την Παρασκευή 22-07-05, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος και ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης, συνοδευόμενοι από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ” και τον Υπεύθυνο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.

Τον ορεινό όγκο του νομού Ξάνθης (Δήμο
Μύκης – Κοινότητες Κοτύλης, Σατρών και Θερμών), επισκέφθηκαν την Παρασκευή 22-07-05,
ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος και ο Νομάρχης
Ξάνθης κ. Γιώργος Παυλίδης, συνοδευόμενοι από τον Υπεύθυνο του Προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"
και τον Υπεύθυνο της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.

Στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν
με τα τοπικά συμβούλια, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η άριστη συνεργασία της
Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, με τη Νομαρχία Ξάνθης, το Δήμο Μύκης και τις
συγκεκριμένες Κοινότητες, και επισημάνθηκε εμφαντικά, η ικανοποιητική εξέλιξη και
πρόοδο των θεμάτων που απασχολούν τη τοπική κοινωνία.

Άμεση προώθηση έργων

Με εντολή του Γ.Γ. της Περιφέρειας και
κατόπιν σχετικής πρότασης του Νομάρχη Ξάνθης, δρομολογείται άμεσα, η υλοποίηση έργων,
μελετών και ενεργειών, που εντάσσονται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
(Π.Ε.Π.) της Α.Μ.-Θ. και στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", και τα οποία αφορούν:
εγκαταστάσεις ύδρευσης, βελτίωση οδικού δικτύου, αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας,
προμήθειες μηχανημάτων, συντηρήσεις ιατρικών κέντρων, Κ.Ε.Π. κ.λ.π.

Επίσης, στις άμεσες προτεραιότητες, τέθηκαν:
α) η ολοκλήρωση του δικτύου αναμεταδοτών του ορεινού όγκου (έργο για τη χρηματοδότηση
και υλοποίηση του οποίου δεσμεύτηκε προσωπικά ο Νομάρχης Ξάνθης), και β) η εξέταση
της δυνατότητας υλοποίησης προγράμματος μικρών κατά τόπους μονάδων βιολογικών καθαρισμών.

Μ. Αγγελόπουλος:

"Η άριστη συνεργασία μας, φέρνει αποτελέσματα"

Μετά το πέρας της περιοδείας ο Γ.Γ. της
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, τόνισε:

"Καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια για
την ολοκλήρωση των υποδομών αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την πρόοδο
της υλοποίησης του προγράμματος "Θησέας" εντός της προσδιορισμένης χρονικής περιόδου.
Με εγκεκριμένο ποσό ύψους 1.200.000 E για το 2005 μέσω του "Θησέα", η Γενική Γραμματεία
της Περιφέρειας, στηρίζει άμεσα τις αναπτυξιακές προσπάθειες του ορεινού όγκου,
με ομάδα τεχνικών και συχνές επί τόπου επισκέψεις για την καταγραφή και τον έλεγχο
της πορείας υλοποίησης των έργων.

Η συνεργασία με τους εκπροσώπους της
τοπικής κοινωνίας, είναι άψογη, διακατέχεται από πνεύμα συλλογικότητας, και θέτει
ως κοινή στόχευση τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button