ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΡΟΔΟΠΗ ΚΑΙ ΣΕΠΕΚ

Σε εκσυγχρονισμό προχωρούν δύο ακόμη Συνεταιριστικά εργοστάσια του νομού, μετά την ΣΕΒΑΘ, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικά στην αγορά.
Πρόκειται για τη ΡΟΔΟΠΗ και τη ΣΕΠΕΚ, οι οποίες επιχειρήσεις πήραν το πράσινο φως και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης, σε ότι αφορά τα επενδυτικά τους σχέδια, έτσι ώστε να προωθηθούν στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας.

Σε εκσυγχρονισμό προχωρούν δύο ακόμη
Συνεταιριστικά εργοστάσια του νομού, μετά την ΣΕΒΑΘ, προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικά
στην αγορά.

Πρόκειται για τη ΡΟΔΟΠΗ και τη ΣΕΠΕΚ,
οι οποίες επιχειρήσεις πήραν το πράσινο φως και από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης,
σε ότι αφορά τα επενδυτικά τους σχέδια, έτσι ώστε να προωθηθούν στα αρμόδια όργανα
της Περιφέρειας.

Το εργοστάσιο Γάλακτος του νομού, το
οποίο συνεργάζεται με 185 παραγωγούς της περιοχής μας , επιδιώκει τον εκσυγχρονισμό
του βιομηχανικού συγκροτήματος και την αντικατάσταση παλαιού και οριακά λειτουργούντος
μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κύριος στόχος του επενδυτικού προγράμματος
είναι η βελτίωση των όρων υγιεινής, η προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγή προϊόντων
άριστης ποιότητας και ως εκ τούτου και η προστασία του καταναλωτή. Και ως απόρροια
όλων των παραπάνω θα προκύψει και η ενίσχυση του ρόλου της ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε., καθώς θα
καταστεί μια ισχυρή βιομηχανία τροφίμων της Περιφέρειας, με σημαντική συμβολή στην
απασχόληση και το εισόδημα των παραγωγών της περιοχής.

Το έτερο συνεταιριστικό εργοστάσιο, η
ΣΕΠΕΚ Α.Ε., μέσω του επενδυτικού του προγράμματος θα προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό
του μηχανολογικού εξοπλισμού της αλλαντοποιίας.

Ο εκσυγχρονισμός αυτός κρίνεται απαραίτητη
προϋπόθεση για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της ΣΕΠΕΚ, ενώ διασφαλίζεται παράλληλα
και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων του με ISO 9001/2000 και HACCP.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button