ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 18.30 το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του.
Θα συζητηθούν τα παρακάτω 38 θέματα…

Συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 18.30
το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης στην αίθουσα συνεδριάσεων του.

Θα συζητηθούν τα παρακάτω 38 θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση της πρότασης μελέτης
από τους αναδόχους-μελετητές για τον τρόπο αξιοποίησης των δημοτικών ακινήτων της
πλατείας Εμπορίου.

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
της διαχείρισης για ορισμένο χρόνο δύο (2) ακινήτων επί της πλατείας Εμπορίου και
του ακινήτου της πλατείας Εμπορίου Δήμου Ξάνθης με δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 92/50/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει σήμερα και έχει γίνει
αποδεκτή από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Β φάσης της μελέτης
με τίτλο: ''Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περιοχής του Δήμου Ξάνθης''
και έναρξη της Γ’ φάσης.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1 Α.Π. ''Εργασίες Ανακαίνισης
Δημοτικού Αμφιθεάτρου'', σύναψη σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών, προθεσμία
περαίωσης συμπληρωματικών εργασιών.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τρόπυ επιλογής εργοληπτικής
επιχείρησης με απευθείας ανάθεση για το έργο ''Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας
στο οδικό δίκτυο''.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης στην οδό Κλεμανσώ 10.

ΘΕΜΑ 7ο: Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας
σχεδίου πόλεως επί της οδού Σάρδεων, εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Παράταση περαίωσης του έργου:
''Αντικατάσταση Ανελκυστήρος κτιρίου κεντρικής πλατείας Δήμου Ξάνθης''.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση της αριθμ. 581/2004
προγενέστερη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά ''συνέχιση μίσθωσης ακινήτου
επί της οδού Πινδάρου''.

ΘΕΜΑ 10ο: Έκφραση γνώμης επί αποφάσεως
του Δ.Σ. των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ξάνθης περί ''Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2005''.

ΘΕΜΑ 11ο: Αποδοχή επιχορηγήσεων για τα
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2005 του Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/
Αξιολόγησης του διαγωνισμού: ''Κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων στα πλαίσια του προγράμματος
εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού
στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 14ο: Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας/
Αξιολόγησης του διαγωνισμού: ''Κατάρτιση ατόμων ευπαθών ομάδων για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό Δροσερού Δήμου Ξάνθης

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Δαπανών δημοσίων σχέσεων
& Συνεδρίων & εορτών

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση οργάνωσης εκδηλώσεων,
εξειδίκευση και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 17ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση
συνδρομής του Δήμου στην εφημερίδα ''ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ'' και καθορισμός αριθμού των φύλλων
που θα αποστέλλονται.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξόδων εκτός έδρας
μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.

ΘΕΜΑ 19ο: Οικονομική ενίσχυση άπορου
δημότη.

ΘΕΜΑ 20ο: Οικονομική ενίσχυση αθλητικού
πολιτιστικού ομίλου φίλων κλασικού αθλητισμού Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 21ο: Οικονομική ενίσχυση του συλλόγου
ερασιτεχνών αλιέων Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης
των αρ. 7 και 10 καταστημάτων στο κέντρο χονδρεμπορίου.

ΘΕΜΑ 23ο: Εκφραση γνώμης του δημοτικού
συμβουλίου σχετικά με την παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης του δημοσίου στο
Δ.Δ. Κιμμερίων.

ΘΕΜΑ 24ο: Εισήγηση της επιτροπής παραχωρήσεων
σχετικά με την ανάκληση παλιών παραχωρήσεων στο Δέρας.

ΘΕΜΑ 25ο: Εισήγηση της επιτροπής παραχωρήσεων
σχετικά με την παραχώρηση έκτασης στην εταιρία Δημόκριτος ΙΜΕ ΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 26ο: Εισήγηση της επιτροπής παραχωρήσεων
σχετικά με την ανάκληση παραχώρησης έκτασης στην εταιρία της κας Ιωαννίδου Αννας
και εκ νέου παραχώρησή της στην εταιρία Σμιρδέξ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 27ο: Ρύθμιση οφειλών από πρόστιμα
Ν. 2323/95 και χρήση κοινόχρηστων χώρων.

ΘΕΜΑ 28ο: Εγκριση ισολογισμού έτους 2004
της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης, ορισμος ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής
τους (θέμα εξ αναβολής).

ΘΕΜΑ 29ο: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για μηχανικό οχημάτων ΤΕ.

ΘΕΜΑ 30ο: Εγκριση τοπικού ρυμοτομικού
σχεδίου στον οικισμό Κιμμερίων, καθορισμός όρων δόμησης αυτού και χαρακτηρισμός
του ως χώρος εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 31ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση
αδειας λειτουργίας του καταστήματος εστιατόριο – ψαροταβέρνα του Καρακατσάνη Ελευθέριου,
στην οδό Βασ. Σοφίας 19 (θέμα εξ αναβολής).

ΘΕΜΑ 32ο: Λήψη απόφασης για την ανάκληση
αδείας λειτουργίας του καταστήματος εστιατόριο του Ευθύμιου Τοπαλίδη του Σταύρου,
στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Ξάνθης – Εχίνου (θέμα εξ αναβολής).

ΘΕΜΑ 33ο: Επιβολή προστίμου σε πλανόδιους
μικροπωλητές.

ΘΕΜΑ 34ο: Εξέταση αιτήσεων συμβασιούχων
της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 35ο: Επανεξέταση αιτήσεων εργαζόμενων
της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης και Θεάματος Δήμου Ξάνθης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΠΔ 164/2004 Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 36ο: Προέλεγχος καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 37ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 38ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας
μουσικής σε δημόσια κέντρα (που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται
σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button