Ημερίδα για τη χρηματοδότηση μικρών Επιχειρηματικών Σχεδίων

Με στόχο την πληροφόρηση και τη συζήτηση πάνω σε πρακτικά θέματα ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε προχθές σχετική ημερίδα στο Επιμελητήριο της Ξάνθης.

Με στόχο την πληροφόρηση και τη συζήτηση
πάνω σε πρακτικά θέματα ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα “Ενίσχυση Ολοκληρωμένων
Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε προχθές
σχετική ημερίδα στο Επιμελητήριο της Ξάνθης.

Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΔΕΣΜΟΣ
Α.Μ-Θ, το Επιμελητήριο Ξάνθης και το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
οι φορείς που διοργάνωσαν το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την ημερίδα για το Γ’ΚΠΣ
και ειδικότερα με θέμα τη χρηματοδότηση Επενδύσεων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ανέλαβαν να ενημερώσουν για άλλη μια φορά τις Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Εταιρείες
του Νομού Ξάνθης για τις δυνατότητες που παρέχει σε αυτές η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή
δράση 2.7.1.

Ομιλητής της ημερίδας ήταν ένας από τους
διαχειριστές του προγράμματος, ο κ. Αθανάσιος Παπανικολάου.

Όπως δήλωσε στον “Α” ο κ. Παπανικολάου,
σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης και να εκσυγχρονιστούν
όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλουν σχέδια προς ένταξη στη δράση 2.7.1.

Δικαίωμα υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων
έχουν οι μικρές μεταποιητικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα αυτές που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των τροφίμων, των σιδεροκατασκευών και αλουμινίων κ.ά.

Ο κατώτατος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών
σχεδίων ορίζεται στα 25.500 ευρώ και ο ανώτατος συγχρηματοδοτούμενος προϋπολογισμός
κάθε επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να ανέλθει στα 1.000.000 ευρώ.

Ενώ το ποσοστό της Δημόσιας χρηματοδότησης
για την περιοχή της Θράκης φτάνει στο 55%.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι επενδύσεις σε
πάγια όπως δαπάνες κτιριακών επενδύσεων , προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού
εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου, δαπάνες προμήθειας λογισμικού, καθώς
και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας.

Επίσης επιλέξιμες είναι και οι άυλες
δαπάνες, όπως δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις, δαπάνες σύνδεσης, αμοιβές συμβούλων
καθώς και δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων.

Όσοι επιχειρηματίες επιθυμούν να υποβάλουν
αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία είναι μέχρι
και τις 29 Ιουλίου 2005.

Ενώ εφόσον εγκριθούν τα επιχειρηματικά
τους σχέδια θα πρέπει να εκπληρώσουν κάποιους από του στόχους που θέτει το πρόγραμμα
και είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ανάλογα με τον αριθμό που απασχολεί
πριν από τη χρηματοδότηση της Δράσης 2.7.1, η αύξηση του κύκλου εργασιών, και η
αύξηση των καθαρών κερδών.

Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των μικρομεσαίων για ένταξη στο πρόγραμμα καθώς υπάρχει
συστηματική ενημέρωση από τα αρμόδια γραφεία τόσο του Επιμελητηρίου Ξάνθης, όσο
και του ΔΕΣΜΟΥ, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο Δ’ Κύκλος της Δράσης 2.7.1.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button