800 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΑΠΟ ΤΟ INTERREG IIIC – RFO

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC – RFO με τίτλο “Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των Συνοριακών Περιοχών της Ευρώπης: Αλλαγές στα Σύνορα”, συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μέσα από την “Ενωση Συνοριακών και Διασυνοριακών Περιοχών της Περιφέρειας ΑΜΘ” (ΕΣΔΠ – ΑΜΘ) που έχει έδρα στη Δράμα.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC
– RFO με τίτλο "Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ των Συνοριακών Περιοχών
της Ευρώπης: Αλλαγές στα Σύνορα", συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης, μέσα από την "Ενωση Συνοριακών και Διασυνοριακών Περιοχών της Περιφέρειας
ΑΜΘ" (ΕΣΔΠ – ΑΜΘ) που έχει έδρα στη Δράμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται σε 8.312.474,86 Ε με εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης από το ΕΤΠΑ (ΚΠ INTERREG
IIIC) το ποσό των 4.940.641,86 Ε. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και
ο φορέας διαχείρισης ΕΣΔΠ-ΑΜΘ έχουν εγκεκριμένα ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα
του έργου με συνολικό προϋπολογισμό 800.000 Ε.

Μέλη της ΕΣΔΠ-ΑΜΘ είναι η ΓΓ της Περιφέρειας
μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα, η Ευρωπεριοχή
Δέλτα Ροδόπης, το Δικτύου Δήμων Δυτικής Ανατολικής Θράκης, και η Ευρωπεριοχή Εβρος
Μαρίτσα Μέριτς.

Ηδη, στην Κοινοτική Πρωτοβουλία έχουν
ενταχθεί τα μέλη – ευρωπεριοχές και υλοποιούν τα εξής έργα:

– Η "Ευρωπεριοχή Δέλτα – Ροδόπη" υλοποιεί
το έργο "Γέφυρες Γλώσσας" με συντονιστή εταίρο το Μπολζάνο της Ιταλίας και το έργο
"Γειτονικότατα (Regbour)" με συντονιστή το Περιφερειακό Συμβούλιο της Ανατολικής
Καρελίας, Φιλανδία,

– Η "Ευρωπεριοχή Νέστος – Μέστα" συμμετέχει
επίσης στο έργο "Γειτονικότατα (Regbour)" με συντονιστή το Περιφερειακό Συμβούλιο
της Ανατολικής Καρελίας, Φιλανδία,

– Η "Ευρωπεριοχή Εβρος – Μαρίτσα – Μέριτς"
συμμετέχει στο θεματικό έργο "Ποτάμια Σύνδεσης" (RiverCross) με συντονιστή εταίρο
το Radboud University Nijmegen από την Ολλανδία.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button