ΘΕΣΕΙΣ Τ.Ε.Ε ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 400KV

Το Τ.Ε.Ε Θράκης, διοργάνωσε στις 29-06-2005, ημερίδα στην Ξάνθη με αντικείμενο τα Περιβαλλοντικά θέματα Γραμμών και Υποσταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος της ημερίδας ήταν να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος, μέσα από τις παρουσιάσεις εργασιών κορυφαίων επιστημόνων, πολλές φορές διαφορετικών απόψεων επί των επιπτώσεων που ανακύπτουν από την κατασκευή και τη λειτουργία γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας κυρίως Υψηλής Τάσης.

Το Τ.Ε.Ε Θράκης, διοργάνωσε στις 29-06-2005, ημερίδα στην Ξάνθη
με αντικείμενο τα Περιβαλλοντικά θέματα Γραμμών και Υποσταθμών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Στόχος της ημερίδας ήταν να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος, μέσα από τις παρουσιάσεις
εργασιών κορυφαίων επιστημόνων, πολλές φορές διαφορετικών απόψεων επί των επιπτώσεων
που ανακύπτουν από την κατασκευή και τη λειτουργία γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας
κυρίως Υψηλής Τάσης.

Επιπρόσθετα παρουσιάσθηκε από τη Δ.Ε.Η. που αποτελεί τον κύριο φορέα
υλοποίησης δικτύων Υ.Τ. στην χώρα μας το σχέδια κατασκευής νέας γραμμής Υ.Τ. των
400 KV στην περιοχή μας.

Η παραπάνω ημερίδα πιστεύουμε ότι πέτυχε απόλυτα τους σκοπούς της,
παρέχοντας υλικό και δεδομένα σε όσους την παρακολούθησαν ώστε να αποκτήσουν άποψη
για τα θέματα που ανακύπτουν από την διέλευση δικτύων στην περιοχή μας (υφιστάμενα
και σχεδιαζόμενα).

Το Τ.Ε.Ε. Θράκης μετά την παρουσίαση των στοιχείων που αναλύθηκαν,
κατά τις εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών, συζήτησε διεξοδικά το ζήτημα της
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με δίκτυο Υ/Τ 400KV στα τμήματα Φίλιπποι – Ιασμος
μήκους 138km και Ιασμος – Τουρκία μήκους 70km.

Όπως αναπτύχθηκε στην ημερίδα, κυρίως από τους εισηγητές της Δ.Ε.Η.,
θεωρείται ορθή η προσέγγιση για την αναγκαιότητα του έργου και τεκμηριωμένη η σκοπιμότητά
του. Επιπρόσθετα θεωρείται ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις παραγόντων της Δ.Ε.Η.,
αλλά και από μετρήσεις Πανεπιστημιακών Φορέων τηρούνται τα ελάχιστα όρια ασφαλείας
για έκθεση πληθυσμού και μάλιστα με μεγάλο συντελεστή ασφάλειας.

Πρέπει να τονισθεί, ότι τα όρια ασφαλείας που έχουν τεθεί, αφορούν
άμεσες επιδράσεις στον πληθυσμό και δεν καλύπτουν τεκμηριωμένα περιπτώσεις νεοπλασματικών
ασθενειών (καρκίνων). Επίσης διαπιστώθηκε σημαντική αντιπαράθεση για το θέμα της
αξιολόγησης αποτελεσμάτων των επιδημιολογικών ερευνών.

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφής η απαίτηση περαιτέρω έρευνας για
τις επιδράσεις των ακτινοβολιών στους πληθυσμούς κυρίως σε θέματα νεοπλασματικών
ασθενειών καθώς και η απαίτηση περαιτέρω έρευνας άλλων μορφών πιθανών επιδράσεων
στον άνθρωπο. Με την παραπάνω προσέγγιση το Τ.Ε.Ε. Θράκης πιστεύει, ότι θα πρέπει
οι επιλογές που θα γίνουν για την κατασκευή του έργου να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
τις αβεβαιότητες και τα αναπόδεικτα στοιχεία που υπάρχουν και να αποφεύγουν περιοχές
σχετικά μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης ενώ θα έπρεπε να εξετάζονται σε ειδικές
περιπτώσεις εφ' όσον υπάρχει αναγκαιότητα και πιο εξελιγμένες λύσεις, μεγαλύτερου
κόστους (π.χ. μερική υπογειοποίηση).

Υπό την έννοια αυτή και σε πρώτη προσέγγιση, το Τ.Ε.Ε. Θράκης πιστεύει
ότι η χάραξη που προτείνει η Δ.Ε.Η. ειδικότερα για τον νομό Ξάνθης και για τμήμα
του νομού Ροδόπης, με διέλευση από παραγωγικές και πληθυσμιακά ενέργειες περιοχές,
χρήζει βελτίωσης.

Η εξέταση σεναρίου διέλευσης από την ορεινή ζώνη, παρακάμπτοντας
τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της περιοχής Natura 2000 (Γαλάνη), πιστεύουμε ότι
πρέπει να μελετηθεί εκ νέου, ιδιαίτερα μετά την ασθενή τεκμηρίωση της επιλογής που
έχει ήδη γίνει.

Το Τ.Ε.Ε. Θράκης, οφείλει να αναφέρει ότι δεν έχει στην διάθεσή
του όλες τις σχετικές μελέτες που έχει εκπονήσει η Δ.Ε.Η. ή συνεργάτες της, ώστε
να διατυπώσει πρόσθετες αναλυτικές προτάσεις. Πιστεύουμε ότι σύντομα ο Φορέας Υλοποίησης
του έργου θα μας παρέχει τα αντίγραφα των μελετών σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του.
Στα πλαίσια αυτά θα διερευνηθεί ακόμη περισσότερο η περίπτωση των νόμων Έβρου και
Ροδόπης για τους οποίους δεν διαθέτουμε σχέδιο χάραξης.

Το Τ.Ε.Ε. Θράκης, είναι στην διάθεση των Τοπικών Φορέων καθώς και
του Φορέα Υλοποίησης για την υποβοήθηση της προσπάθειας βελτίωσης του έργου, προσπάθεια
που πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να επιδειχθεί άμεσα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button