Στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., η 4η Διεθνής Συνάντηση του Προγράμματος “Concept”, για θέματα υποδομών, μεταφορών και συγκοινωνιών

Αντιπροσωπεία της Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Innsbruck της Αυστρίας, συμμετέχοντας στην 3η διεθνή συνάντηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος “CONCEPT”.
Την αντιπροσωπεία, αποτελούσαν εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, φορέων, Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακών εταιρειών της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., καθώς και στελέχη και συνεργάτες της Περιφέρειας…

Αντιπροσωπεία της Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., πραγματοποίησε επίσημη
επίσκεψη στο Innsbruck της Αυστρίας, συμμετέχοντας στην 3η διεθνή συνάντηση του
συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος "CONCEPT".

Την αντιπροσωπεία, αποτελούσαν εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων, φορέων, Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακών εταιρειών της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.,
καθώς και στελέχη και συνεργάτες της Περιφέρειας: Α. Βαμβακερός (Πρόεδρος της Επιτροπής
Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών της Ε.Ν.Α.Ε. – Νομαρχιακός Σύμβουλος Έβρου),
Κ. Παχούμης [Δημοτικός Σύμβουλος Ιάσμου (Εμπορευματικό Κέντρο Ιάσμου)], Θ. Καλαϊτζής
(Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εταιρείας Ξάνθης), Φ. Καλογήρου (Αντινομάρχης
Δράμας), Μ. Τσοκτένογλου (Πρόεδρος Αναπτυξιακής Εταιρείας Καβάλας), Ι. Τόσκας (Επιστημονικός
Σύμβουλος Μεταφορών – Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης), Π.
Γεωργιάδης (Προϊστάμενος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.), Χ.
Τζιουβάρας (Σύμβουλος Προγράμματος CONCEPT), Ε. Καραγιάννη (Διοικητική Υπεύθυνη)
και Α. Τζάθα (Τεχνική Υποστήριξη του Προγράμματος).

Στόχος του προγράμματος – το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από
την Ε.Ε. και ανήκει στο πρόγραμμα "INTERREG III C" – είναι η ανάπτυξη τεχνικών και
εφαρμογών για περισσότερο αποτελεσματικές και πλήρεις περιφερειακές συγκοινωνιακές
πολιτικές, και η διαμόρφωση στρατηγικών οι οποίες θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη
περιφερειακή ανάπτυξη και σύγκλιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραμμα, βασίζεται σε μια σειρά διαπεριφερειακών δράσεων, οι
οποίες σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να μεταφέρουν γνώση και εμπειρία, καθώς και παραδείγματα
– υποδείγματα καλών πρακτικών στις περιφέρειες.

Πραγματοποιούνται επίσης, κύκλοι επαφών ενημέρωσης και μελέτης ειδικών
θεμάτων, ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή επιτυχημένων έργων της κάθε περιφέρειας
στην πράξη, με σκοπό, την ανάλυση των "καλών πρακτικών" σε θέματα μεταφορών, σε
διεθνές επίπεδο, χαράσσοντας έτσι τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική στα ζητήματα των συνδυασμένων
μεταφορών.

Τέλος, θα αναπτυχθούν κανόνες και σειρά "οδηγών πολιτικής" προς
Φορείς, Οργανισμούς και μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, προκειμένου οι "καλές πρακτικές"
βιώσιμης ανάπτυξης, να γίνουν "βίωμα" σε όλη την Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, παρουσιάστηκαν πρακτικές και εφαρμογές υλοποίησης
μεγάλων έργων από τους εταίρους του προγράμματος:

1) ο σχεδιασμός του Υ.ΜΕ. και της Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για
τα εμπορευματικά κέντρα γενικώς και το εμπορευματικό κέντρο Αλεξ/πολης ειδικότερα

2) η σήραγγα Brenner Basis, 55 περίπου χιλιομέτρων, (Αυστρίας-Ιταλίας)

3) οι δημόσιες συγκοινωνίες του Ischgl (Αυστρίας)

4) η μεθοδολογία υλοποίησης έργων στη Σκωτία

5) το έργο της σύνδεσης του Barents (Σουηδία)

6) οι σιδηρόδρομοι της Βαλτικής

7) το έργο υποστήριξης υπηρεσιών για τα Α.μ.Ε.Α. (Λιβόρνο Ιταλίας)

8) ο σχεδιασμός έργων μεταφορικών υποδομών στη Νορβηγία, και

9) το πρόγραμμα ανάπτυξης των υποδομών των μεταφορών στη Σικελία
(Ιταλία).

Αποφασίσθηκε δε, η επόμενη συνάντηση των εταίρων, να διεξαχθεί στην
Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., με υπεύθυνο οργανωτικό φορέα τη Γ.Γ. της Περιφέρειας, στις 5-9
Σεπτεμβρίου 2005, με την εξής θεματολογία:

1. Ασφάλεια κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας
Α.Μ.-Θ. (στόχος η μείωση των ατυχημάτων).

2. Εμπορευματικές μεταφορές διασυνοριακής και διαμεταφορικής φύσεως
(προβλήματα – προοπτική)

3. Εγνατία Οδός (το "παράδειγμα προς μίμηση").

4. Θαλάσσιες υπεραστικές μεταφορές και μετακινήσεις στην Περιφέρεια
Α.Μ.-Θ.

5. Θέματα αναπλάσεων – "καλών πρακτικών" (κυκλοφοριακό – στάθμευση)
στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Η Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., σύντομα θα οριστικοποιήσει τις δράσεις
του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνουν συνέδρια – cluster groups, ημερίδες, ομάδες
εργασίας, workshops, study tours κ.α., ώστε με τη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει,
να ενεργοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε θέματα μεταφορών, εθνικής και περιφερειακής
εμβέλειας, καθώς και να κινητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, η συμμετοχή των οποίων
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία του προγράμματος.

Στόχος του Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου,
αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος με συμμετοχικές διαδικασίες, διότι τα θέματα
των μεταφορών είναι η "αιχμή του δόρατος" για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης
2007-2013 και η κύρια προτεραιότητα ανάπτυξης της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. – η οποία
υστερεί σε υποδομές – για την επόμενη 25ετία.

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις (έργα και δράσεις) του Προγράμματος,
θα χρηματοδοτηθούν από το 4ο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button