Ενημερωση για την πορεία της ΣΕΒΑΘ

Η συνεταιριστική μας ανώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1975. Στη μακρά διαδρομή της και μέσα από αλλεπάλληλα και σύνθετα προβλήματα επέζησε αλλά με τραύματα και υποθήκες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά της. Ως διοικητικό συμβούλιο, αναλάβαμε τη διοίκηση της ΣΕΒΑΘ τον Ιούνιο του 2004 σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

Η συνεταιριστική μας ανώνυμη εταιρεία ιδρύθηκε και λειτουργεί από
το 1975.

Στη μακρά διαδρομή της και μέσα από αλλεπάλληλα και σύνθετα προβλήματα
επέζησε αλλά με τραύματα και υποθήκες που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά
της.

Ως διοικητικό συμβούλιο, αναλάβαμε τη διοίκηση της ΣΕΒΑΘ τον Ιούνιο
του 2004 σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση.

Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. που πραγματοποιήσαμε κατά το έτος 2004
και 2005 αναλύσαμε και επισημάναμε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας τα οποία
δείχνουν την πραγματική και δύσκολη κατάσταση που εξακολουθεί να διέρχεται.

Ειδικότερα αναφέρουμε τα εξής:

Το έτος 2004 ήταν μια καλή χρονιά για την τοματοκαλλιέργεια.

Καλλιεργήθηκαν 17.000 στρέμματα με αναμενόμενη παραγωγή περίπου
70.000 έως 80.000 τόνους. Οι καιρικές συνθήκες που επεκράτησαν τους μήνες Ιούλιο
και Αύγουστο βοήθησαν με αποτέλεσμα η εισκομισθείσα τομάτα στο εργοστάσιο να ανέλθει
στους 75.521.839 τόνους α' ύλης και παρήχθησαν 10.189.563 κιλά τοματοπολτού 28 /
30.

Σημειώνουμε ότι για την περίοδο 2005 ήδη υπάρχει μεγάλη εκδήλωση
ενδιαφέροντος. Με βάση τα δεδομένα αυτά των δύο χρόνων υπάρχει βάσιμη προσδοκία
ότι η τοματοκαλιέργεια επανέρχεται στα επιθυμητά για μας επίπεδα. Πιστεύουμε ότι
θα πιάσουμε το στόχο μας. Οσον αφορά στις τιμές α' ύλης θα είναι χαμηλότερες από
τις τιμές του 2004.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
πωλήσεων και του αποτελέσματος είχε το γεγονός ότι υπήρχε σημαντική αύξηση της ποσότητας
πρώτης ύλης τομάτας που επεξεργάστηκε το εργοστάσιο.

Πολύ σημαντική είναι η δραστηριότητα της ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ στον κλάδο των
τυπογραφικών εργασιών.

Ειδικότερα για τις πωλήσεις μας στο εξωτερικό και εσωτερικό αναφέρουμε
τα εξής:

Η αγορά εξωτερικού κατά το έτος 2004 παρουσίασε αρκετό ενδιαφέρον
και προκλήσεις. Κινέζικα προϊόντα, άνοδος της ισοτιμίας το ευρώ έναντι του δολαρίου,
υπερπαραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν οι τρεις βασικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν
τις συνθήκες και τους κανόνες της αγοράς.

Παραδοσιακοί πελάτες από Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία του 36 – 38%
λόγω της κινεζικης εισβολής οι περισσότεροι δεν αγοράζουν πλέον από ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά προτιμούν τον κινεζικό τοματοπολτό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση των
τιμών του 36 – 38% με αντίστοιχη μείωση παραγωγής αλλά και με ταυτόχρονη αύξηση
παραγωγής του 28 – 30% που είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αντίστοιχων τιμών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα σήματα της αγοράς, στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και η εταιρία
μειώνοντας την παραγωγή του 36 – 38% κάνοντας προσπάθεια προσέγγισης και επαναδραστηριοποίησης
παλαιών πελατών αλλά και εξερευνώντας νέες πιο υποσχόμενες αγορές, προσπάθειες που
και τελικά απέδωσαν.

Η ρωσική αγορά θεωρείται αναπτυσσόμενη τα τελευταία δέκα χρόνια
με καλές προοπτικές ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία. Είναι μια αγορά που έχει
μεγάλες ευκαιρίες αλλά και αρκετό ρίσκο.

Η βουλγαρική αγορά θεωρείται και αυτή αναπτυσσόμενη και πολλά υποσχόμενη.
Ηδη οι προσπάθειες προσέγγισης έχουν αποδώσει και υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία
με βουλγαρικές εταιρείες.

Επίσης παραδοσιακοί πελάτες συνέχισαν τις αγορές τους από την εταιρία
μας.

Οσον αφορά στην πορεία πωλήσεων εσωτερικής αγοράς 2004 και στα αποτελέσματα
της αναφέρουμε τα εξής:

Παρά το γεγονός ότι το 2004 χαρακτηρίστηκε η χειρότερη ίσως χρονιά
της τελευταίας πενταετίας για το λιανεμπόριο (αλυσίδες – σούπερ μάρκετ) κατορθώσαμε
να διατηρήσουμε τις πωλήσεις στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτά του 2003.

Φέτος θα λανσάρουμε για πρώτη φορά 3 νέους κωδικούς

α) Tomato ketchup 540 gr σε νέο πλαστικό μπουκάλι

β) Μουστάρδα 370 gr σε νέο πλαστικό μπουκάλι

γ) Περαστή τομάτα 4.000 gr σε μεταλλικό δοχείο. Είναι ένα νέο προϊόν
για την ελληνική αγορά και απευθύνεται στους χώρους μαζικής εστίασης.

Εκτιμούμε όμως ότι η καλύτερη και σταθερή ποιότητα που θα έχουμε
προοδευτικά θα μας δίνει νέα μερίδια – αύξηση των πωλήσεων. Στα κατεψυγμένα λαχανικά
η κατάσταση εδώ είναι δεδομένη από πλευρά κερδοφορίας. Η μεταποίηση μόνον σε συσκευασίες
1 kgr δίνει προστιθέμενη αξία στο προϊόν τέτοια που σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει
ζημίες παρά μόνον κερδοφορία.

Επιπρόσθετα η τοποθέτηση νέας γραμμής συσκευασίας κατεψυγμένων λαχανικών
σε μεταλλιζέ φιλμ σε χώρο πιστοποιημένο με HACCP & ISO θα μας δώσει τη δυνατότητα
να ξεκινήσουμε νέες δουλειές με υποψήφιους πελάτες οι οποίοι ήδη μας έχουν εκφράσει
το ενδιαφέρον τους.

Για όλα τα παραπάνω και για την αντιμετώπιση της αρνητικής θέσης
της εταιρείας και την εξυγίανση της το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη και
τη μελέτη της DELOITTE, αποφάσισε ομόφωνα τη λήψη μέτρων για γενικότερη μείωση των
δαπανών με στόχο την ελαχιστοποίηση τους και τον ορθολογικότερο συνδυασμό των συντελεστών
παραγωγής.

Η στρατηγική μας αποβλέπει επικέντρωση μόνον στην εκμετάλλευση τομάτας.
Με στόχο την επεξεργασία 100.000 τόνων α' ύλης τομάτας και παράλληλη μείωση του
κόστους παραγωγής ή εκμετάλλευση της τομάτας θα αποβεί κερδοφόρα μεσοπρόθεσμα, λαμβάνοντας
πρόσθετα μέτρα σ' αυτή την κατεύθυνση.

Ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός επιβάλλει παραγωγή προϊόντων με αυξητικές
τάσεις στην κατανάλωση και ανταγωνιστικά αναφορικά με την ποιότητα και το κόστος.

Επίσης θα αυξηθεί η δραστηριότητα των εμπορευμάτων τα οποία είναι
και σήμερα κερδοφόρα εκμεταλλευόμενοι το δίκτυο πωλήσεων της εταιρείας.

Παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για να περιοριστεί το έκτακτο προσωπικό
που χρησιμοποιείται σε διάφορες εργασίες οι οποίες θα γίνονται από το μόνιμο προσωπικό.
Εποχικό προσωπικό προσλαμβάνεται μόνο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών παραγωγής
ή ανασυσκευασίας και βέβαια για τις ανάγκες της παραγωγικής περιόδου (καμπάνιας).

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε μισθούς προσωπικού, προμηθευτές,
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π. αντιμετωπίζονται κυρίως από τις μηνιαίες εισπράξεις
εσωτερικής και εξωτερικής αγοράς καθώς και από τις εισπράξεις από εργασίες του τυπογραφείου.

Πλην των όσων αναφέρθηκαν η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα
ρευστότητας τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από οργανικές εισπράξεις
της χρονιάς. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ταμειακή στενότητα η οποία αντανακλάται
σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης (μισθοδοσία, εξόφληση παλαιών υποχρεώσεων
προς προμηθευτές και τράπεζες, εξόφληση υποχρεώσεων προς παραγωγούς κ.λ.π.).

Ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η εγκατάστασης
νέας τεχνολογίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα μείωσης του κόστους παραγωγής.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εκπόνησε επενδυτικό σχέδιο το οποίο
περιλαμβάνει βελτιωτικά έργα όπως: βελτίωση λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού,
αντικατάσταση της στέγης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αντικατάσταση πέντε
γραμμών πλυντηρίων με μία, αλλαγή σχαρών, καλωδίων υψηλής τάσεως, σωληνώσεων, κατασκευή
περίκλειστου κλιματιζόμενου χώρου ανασυσκευασίας κατεψυγμένων.

Οι παραπάνω επενδύσεις που προγραμματίσαμε για μηχανολογικό εξοπλισμό
και εκσυγχρονιστικές βελτιωτικές εργασίες που ήδη πραγματοποιούνται στην τομάτα
ανέρχονται σε ποσό ύψους 2.000.000,00 ευρώ. Αποτέλεσμα αυτών είναι να πετύχουμε
ορθολογικότερη σύνθεση των συντελεστών παραγωγής και συνεπώς από εντάσεως εργασίας
να μετεξελιχθεί η επιχείρηση σε εντάσεως κεφαλαίου.

Προκειμένου να δώσουμε λύση στα τρέχοντα προβλήματα της εταιρείας
προβήκαμε στη λήψη μέτρων εξυγίανσης με κύριο άξονα:

α) την περιστολή των δαπανών διοίκησης – διάθεσης

β) τη χρηματοδότηση της εταιρείας για την πληρωμή των παραγωγών
(δάνειο έναντι τίπλων ΠΑΕΓΑΕ)

γ) τη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού
μέσα στα πλαίσια πάγιας απόφασης της Γ.Σ. για λήψη συνδυασμένων μέτρων για την εξυγίανση
της εταιρείας.

Και με τελικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των δαπανών και την αριστοποίηση
των δεδομένων της εκμετάλλευσης και των αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και τη γενικότερη
εξυγίανση της εταιρείας που έχει σχέση με το άμεσο και απώτερο μέλλον, προσδιορίζοντας
παράλληλα τα σημεία εκείνα στα οποία από τη φύση των δαπανών υπάρχει ελαστικότητα
και είναι απαραίτητη η περιστολή τους ώστε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνει η εταιρεία
για την εξυγίανση της και που αφορούν στο σκέλος των δαπανών της να είναι ολοκληρωμένα
και αποτελεσματικά ως προς τον τελικό σκοπό.

Προσπαθήσαμε με όλα τα προαναφερόμενα να σας παρουσιάσουμε όσο το
δυνατόν πληρέστερα και ουσιαστικά τόσο τη δραστηριότητα της εταιρείας μας τη χρονιά
που πέρασε όσο και την οικονομική της θέση.

Με τη λήψη των παραπάνω μέτρων και την εξυγίανση της εταιρείας θα
εξασφαλιστούν τελικά περίπου 50 θέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού και το κυριότερο
δεδομένων των προβλημάτων των αγροτών της περιοχής μας θα συνεχιστεί η καλλιέργεια
της τοματας η οποία είναι από τις πιο δυναμικές.

Τελειώνοντας, επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω ότι πράξαμε το καλύτερο
δυνατό για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, το ίδιο δε πράττουμε και την τρέχουσα
χρονιά η οποία για τους λόγους που αναφέραμε δε θα είναι η ευκολότερη.

Για τη ΣΕΒΑΘ ΑΒΕ

Ιωάννης Ράπτης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button