Συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στο πρόγραμμα FIMIP

Σημαντική βοήθεια στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων INTERREG φιλοδοξεί να δώσει το πρόγραμμα FIMIP, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης και το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERACT.

Σημαντική βοήθεια στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης των προγραμμάτων
INTERREG φιλοδοξεί να δώσει το πρόγραμμα FIMIP, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης και το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της κοινοτικής
πρωτοβουλίας INTERACT.

Στόχος του προγράμματος είναι να διερευνήσει και να εντοπίσει τα
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων INTERREG
και να προτείνει λύσεις για αυτά, μέσα και από τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου
διαχείρισης που θα επιτρέψει την τυποποίηση μίας σειράς διαδικασιών και απλοποιήσει
μία σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που έχουν μέχρι σήμερα αποτέλεσμα καθυστερήσεις
στις εκταμιεύσεις, τις πληρωμές και τις πιστοποιήσεις των δαπανών.

Στο FIMIP συμμετέχουν πέρα από την περιφέρειά μας, οι περιφέρειες
της Huelva (Ισπανία), της Catania (Ιταλία/ Σικελία) και η Γερμανική Τράπεζα ILB
που μαζί φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών και καλών
πρακτικών, ώστε η συμμετοχή μας στα προγράμματα διακρατικής και διασυνοριακής συνεργασίας
να γίνει περισσότερο ουσιαστική και επωφελής για τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η περιφέρεια συμμετέχει στο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 200.000 Ε
που καλύπτουν το 34% του συνολικού προϋπολογισμού (580.000 Ε)

Στη συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Καβάλα,
θα συζητηθούν μία σειρά από θέματα που αφορούν το πρόγραμμα, όπως η ανάθεση των
καθηκόντων κάθε εταίρου, η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ερωτηματολογίου κ.α.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται ακόμα σε προκαταρκτικό στάδιο,
καθώς εγκρίθηκε μόλις τον Ιανουάριο του 2004, και τα αποτελέσματά του αναμένονται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει και των νέων χρηματοδοτικών μέσων που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχεδιάζει για την περίοδο 2007- 2013.

Η λειτουργία της Επιτροπής των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της
CPMR στην Καβάλα, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή παράδοση της πόλης την καθιστούν
το ιδανικό μέρος για την πραγματοποίηση μίας τέτοιας συνάντησης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button