ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος υπέγραψε τη Δευτέρα, σημαντικά έργα τα οποία εντάσσονται στα Μέτρα του ΠΕΠ ΑΜ-Θ και αφορούν δράσεις για ανέργους, παλιννοστούντες, αγρότες, νέους, υποδομές και πολιτισμό.

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος
υπέγραψε τη Δευτέρα, σημαντικά έργα τα οποία εντάσσονται στα Μέτρα του ΠΕΠ ΑΜ-Θ
και αφορούν δράσεις για ανέργους, παλιννοστούντες, αγρότες, νέους, υποδομές και
πολιτισμό.

Αναλυτικά εντάσσεται στο Μέτρο 5.6, του ΠΕΠ ΑΜ-Θ και αφορά την κατάρτιση
ανθρώπινου δυναμικού εργαζομένων και απασχολουμένων από πιστοποιημένα ΚΕΚ των Νομών
Καβάλας και Έβρου, μέσω 12 προγραμμάτων για ανέργους νέους και νέες, το παραπάνω
έργο.

Το συνολικό διαθέσιμο ποσό είναι της τάξης των 990.000 ευρώ.

Παράλληλα εντάσσεται στο Μέτρο 5.5. του ΠΕΠ ΑΜ-Θ με τελικό δικαιούχο
τον Δήμο Αβδήρων, το έργο για την Προκατάρτιση 20 παλιννοστούντων στην εκμάθηση
της Ελληνικής γλώσσας και την κατάρτιση 25 ανέργων νέων της περιοχής των Δήμων Αβδήρων
και Βιστωνίδας, μέσω του Δικτύου Απασχόλησης "Πρωταγόρας", συνολικού προϋπολογισμού
139.795 ευρώ.

Με τελικό δικαιούχο την Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν. Καβάλας,
εντάσσεται στο Μέτρο 1.5 του ΠΕΠ ΑΜ-Θ, ένα έργο ουσίας για τους αγρότες της Πέρνης
και Πετροπηγής. Πρόκειται για την βελτίωση των αλατούχων εδαφών του αγροκτήματος
της περιοχής με την μέθοδο της έκπλυσης.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Ασφαλτοστρώνεται ο υπάρχων χωματόδρομος Κρωμνικού – Λιβερών – Κομνηνών,
με τελικό δικαιούχο την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, ενώ το έργο εντάσσεται στο
Μέτρο 1.14 του ΠΕΠ ΑΜ-Θ και είναι προϋπολογισμού 1.740.000 ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα
για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Το Πολιτιστικό Πολυκέντρο του Δήμου Ορεστιάδας, ένα έργο ουσίας
και πολιτιστικής αναβάθμισης της ακριτικής μας περιοχής, εντάσσεται στο Μέτρο 4.2
του ΠΕΠ ΑΜ-Θ, και αφορά την έναρξη διαδικασιών υλοποίησης του 1ου υποέργου, με προϋπολογισμό
1.474.814 ευρώ.

Εγκρίνεται και εντάσσεται στο Μέτρο 4.3 του ΠΕΠ ΑΜ-Θ, το 1ο υποέργο
του έργου που αφορά την Προκατάρτιση και Κατάρτιση ανέργων, υποαπασχολούμενων και
ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων στο πλαίσιο του προγράμματος "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
αστικής ανάπτυξης", με τίτλο "Προστασία – αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού
οικισμού της Παλιάς Πόλης Ξάνθης", με τελικό δικαιούχο τον Δήμο Ξάνθης και προϋπολογισμό
715.500 ευρώ.

Τέλος υπογράφηκε η απόφαση ένταξης της πράξης "Αναπλάσεις του Δήμου
Μύκης" του Νομού Ξάνθης, στο Μέτρο 1.2 του ΠΕΠ ΑΜ-Θ και συνολικού προϋπολογισμού
1.160.282,75 ευρώ, που θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα υποδομών στον ορεινό
αυτό δήμο της περιφέρειάς μας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button