“ΘΗΣΕΑΣ”: 53 έργα, σε 25 Δήμους και Κοινότητες, προϋπολογισμού 22.668.998,58 Ευρώ

Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιείται στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. το Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΘΗΣΕΑΣ” και απόδειξη συνιστά, ή έγκριση ήδη, των πενήντα τριών πρώτων έργων σε είκοσι πέντε Δήμους και Κοινότητες. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους, ανέρχεται σε 22.668.998,58 Ε, με χρηματοδότηση για το 2005 ύψους 8.754.870 Ε, ποσό που αντιστοιχεί στο 32% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης (27.191.468 Ε) για το τρέχον έτος.

Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιείται στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. το Πρόγραμμα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΘΗΣΕΑΣ" και απόδειξη συνιστά, ή έγκριση ήδη, των πενήντα
τριών πρώτων έργων σε είκοσι πέντε Δήμους και Κοινότητες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός τους, ανέρχεται σε 22.668.998,58 Ε, με
χρηματοδότηση για το 2005 ύψους 8.754.870 Ε, ποσό που αντιστοιχεί στο 32% της εγκεκριμένης
χρηματοδότησης (27.191.468 Ε) για το τρέχον έτος.

Αναλυτικά τα έργα στο Νομό Ξάνθης είναι:

Δήμος Ξάνθης Έργο: "Α' φάση ανακατασκευής ασφαλτικού οδοστρώματος
οδών δυτικής Ξάνθης".

Προϋπολογισμός: 700.000 Ε – Πλήρης χρηματοδότηση από "ΘΗΣΕΑ". Κατανομή
πιστώσεων ανά έτος: 2005: 250.000 Ε, 2006: 450.000 Ε.

Δήμος Σταυρούπολης

Έργα: 1) "Δυνατότητα ανάπτυξης αμπελοκαλλιέργειας – μεταφορά τεχνογνωσίας"
2) "Έρευνα – μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης πρωτογενών, δευτερογενών και τριτογενών
δραστηριοτήτων" 3) Β' φάση ανάπλασης ιστορικού κέντρου Σταυρούπολης" 4) "Βελτίωση
συνθηκών ύδρευσης – εκσυγχρονισμός δικτύων και κατασκευή δεξαμενής στον οικισμό
Ισαίας" 5) "Επέκταση και αναπλάσεις δημοτικών νεκροταφείων" 6) "Αποκλάδωση και καθαρισμός
εκατέρωθεν των δημοτικών οδών για την αισθητική αναβάθμιση και για λόγους πυροπροστασίας"
7) "Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού για την εξυπηρέτηση γεωργοκτηνοτροφικών και
λοιπών εγκαταστάσεων".

Προϋπολογισμός: 660.000 Ε – Πλήρης χρηματοδότηση από "ΘΗΣΕΑ". Κατανομή
πιστώσεων ανά έτος: 2005: 351.000 Ε, 2006: 310.000Ε

Σχετικά Άρθρα

Back to top button