“ΘΗΣΕΑΣ”: Η ανάπτυξη γίνεται πραγματικότητα

Μία ακόμη κεντρική κυβερνητική πολιτική, ξεκίνησε από την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. Ο λόγος, για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εκπροσώπων της, περί του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΘΗΣΕΑΣ” (2005-2009), το οποίο παρουσίασε αναλυτικά προχθες το απόγευμα σε ενημερωτική ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη, ο Υφυπουργός Εσ.Δ.Δ.Α. κ. Αθανάσιος Νάκος, πλαισιωμένος από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, εγκαινιάζοντας σειρά ανάλογων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Μία ακόμη κεντρική κυβερνητική πολιτική, ξεκίνησε από την Περιφέρεια
Α.Μ.-Θ. Ο λόγος, για την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εκπροσώπων της,
περί του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΘΗΣΕΑΣ" (2005-2009), το
οποίο παρουσίασε αναλυτικά προχθες το απόγευμα σε ενημερωτική ημερίδα στην Αλεξανδρούπολη,
ο Υφυπουργός Εσ.Δ.Δ.Α. κ. Αθανάσιος Νάκος, πλαισιωμένος από τον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο και με τη συμμετοχή εκπροσώπων της
Αυτοδιοίκησης, εγκαινιάζοντας σειρά ανάλογων εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Σεβασμός στην Αυτοδιοίκηση και διαφάνεια

"Οι συνεχείς μεταλλάξεις του Ε.Π.Τ.Α. που θεσμοθετήθηκε το 1997
με το ν. "Ι. Καποδίστριας", το μετέτρεψαν σε μηχανισμό επιλεκτικών χρηματοδοτήσεων.
Η απάντησή μας στην υποτιμητική για την υπόσταση και το κύρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, είναι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", υπερδιπλάσιο
σε πόρους από το Ε.Π.Τ.Α., με τη συμμετοχή στη χρηματοδότησή του, για πρώτη φορά,
πόρων της Κεντρικής Διοίκησης. Ο "ΘΗΣΕΑΣ", εδραιώνει κανόνες κατανομής οι οποίοι
ενισχύουν τη διαφάνεια και απλοποιούν τις διαδικασίες ένταξης των έργων. Μέχρι στιγμής,
στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., έχουν χορηγηθεί πενήντα τρεις άδειες δημοπράτησης για ισάριθμα
έργα", τόνισε ο Υφυπουργός, και υπογράμμισε την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος:
" Ο "ΘΗΣΕΑΣ", παρ' ότι κάποιοι θέλησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία του, είναι ένα
μήνα μπροστά από το αρχικό χρονοδιάγραμμα".

Οικονομικά Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

Ο κ. Νάκος, αναφέρθηκε και στα οικονομικά των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
σημειώνοντας: "Με το νόμο που ολοκληρώθηκε την τελευταία εβδομάδα, οι Νομαρχίες
αποκτούν προϋπολογισμό για τα επενδυτικά τους έργα. Μέχρι σήμερα, παρακολουθούσαν
αμήχανες, χωρίς να μπορούν να επέμβουν. Και η Ν.Α., ενισχύεται, για να διαδραματίσει
το θεσμικό ρόλο τον οποίο της έχουμε τάξει ως κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας από την
πρώτη στιγμή, ότι η συνταγματική επιταγή για δύο βαθμούς Αυτοδιοίκησης, για μας
είναι: ο Α' βαθμός, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, και ο Β' βαθμός, οι Νομαρχίες".
Επιπλέον, τόνισε, ότι "οι Νομαρχίες της χώρας το 2004, χρηματοδοτήθηκαν για επενδυτικές
δραστηριότητές τους με 6 εκ. Ευρώ, ενώ από την 1η Ιουλίου 2005, σε ετήσια βάση τα
6 εκ., αυξάνονται 200 εκ. Ευρώ".

Μ. Αγγελόπουλος:"Σύγχρονος και με ανθρώπινο πρόσωπο ο "ΘΗΣΕΑΣ""

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., υπογράμμισε με έμφαση την "αγαστή
συνεργασία της Γενικής Γραμματείας με τους Δήμους και τις Κοινότητες", και εξέφρασε
τη βάσιμη πεποίθηση, ότι "σύντομα, η εικόνα της περιφέρειας της χώρας γενικώς, και
ειδικότερα της Α.Μ.-Θ. θα βελτιωθούν θεαματικά". Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: "Το
ενδιαφέρον και η μέριμνα του Πρωθυπουργού κ. Κ. Καραμανλή και της κυβέρνησης, για
την ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας, αποτυπώνεται με έμφαση στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, "ΘΗΣΕΑΣ".
Ρεαλιστικό και βιώσιμο το Πρόγραμμα, έχει γίνει αποδεκτό από το σύνολο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, με ικανοποίηση, ανακούφιση και αισιοδοξία. Τόσο ο στρατηγικός προγραμματισμός
και η ορθολογική δομή του, όσο και η υπερδιπλάσια χρηματοδότησή του συγκριτικά με
το Ε.Π.Τ.Α., σε συνδυασμό με τις καινοτομίες και τις διαφανείς διαδικασίες εφαρμογής
του, ο "ΘΗΣΕΑΣ", προδήλως, αποτελεί εύχρηστο και αξιόπιστο "εργαλείο" για την κεντρική
διοίκηση και τον αποδέκτη – την Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλαδή – προκειμένου επιτέλους
οι πολίτες της ελληνικής περιφέρειας, να δημιουργούν και να παράγουν, σε ένα υγιές,
διατηρήσιμο και αποτελεσματικό αναπτυξιακό περιβάλλον. Στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ.,
έχουν ήδη ενταχθεί πενήντα τρία έργα, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 22.668.998,58
Ευρώ, και χρηματοδότησης για το 2005, ύψους 8.754.870 Ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
στο 32% του συνολικά εγκεκριμένου ποσού χρηματοδότησης για το τρέχον έτος (27.191.468
Ε). Στόχος μας είναι, στα αμέσως επόμενα χρόνια, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της
Α.Μ.-Θ.,, να διαβιούν και να δραστηριοποιούνται, σε μια τοπική κοινωνία με ανθρώπινο
πρόσωπο, σε ένα καλαίσθητο φυσικό περιβάλλον, σε έναν πλούσιο και δυναμικό πολιτιστικό
χώρο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι αυτή η προσπάθεια, χαρακτηρίζεται από τη συλλογικότητα,
το διάλογο και τη σύνθεση δυνάμεων, κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Πόροι Προγράμματος

Οι πόροι που θα διατεθούν για το σύνολο του Προγράμματος, υπολογίζονται
σε 3,5 δισ. Ε Το 2005, θα διατεθούν 444 εκ. Ε (το 20% δηλαδή, του συνόλου των πόρων),
ενώ παράλληλα θα καθοριστούν τα κριτήρια της προγραμματικής κατανομής του 35% των
πόρων, προκειμένου κατά το Α' 6μηνο του 2006, να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός όλου
του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι πόροι του "ΘΗΣΕΑ", είναι:

– Το 10% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Τακτικού Προϋπολογισμού.

– Το 25% των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων, ως Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.).

– Το 80% των φόρων των τόκων καταθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

– Ποσό ίσο με το 35% των ανωτέρω, από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων εννέα Υπουργείων (Οικονομίας & Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, Πολιτισμού, Μεταφορών & Επικοινωνιών, Μακεδονίας-Θράκης, Αιγαίου & νησιωτικής
πολιτικής) και δέκα τριών Γενικών Γραμματειών Περιφερειών.

– Οι τόκοι των χρηματικών υπολοίπων των Ο.Τ.Α. που κατατίθενται
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο τέλος κάθε έτους και έχουν ως διαχειριστή
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Καινοτομίες και οφέλη

Ο "ΘΗΣΕΑΣ", χαρακτηρίζεται από σειρά καινοτομιών, ήτοι: α) Χρηματοδότηση
μελετών αναπτυξιακών έργων β) Ενθάρρυνση και στήριξη διαδημοτικών συνεργασιών αναπτυξιακού
χαρακτήρα γ) Ενίσχυση συμπράξεων μεταξύ Ο.Τ.Α. και ιδιωτικού τομέα δ) Αντικειμενικό
και διαφανές σύστημα διοίκησης και οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων ε) Προώθηση εξωστρεφούς
ανάπτυξης των Δήμων.

-Τα οφέλη, δε, σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, συνοψίζονται
επιγραμματικά, ως εξής:

-Μείωση περιφερειακών ανισοτήτων και ενίσχυση θεσμών αποκέντρωσης.

-Αναπτυξιακές υποδομές εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

-Εδραίωση νέας, σύγχρονης αντίληψης για ανταγωνιστική και βιώσιμη
περιφερειακή ανάπτυξη.

-Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους πολίτες.

-Ορθή και αποδοτική διαχείριση δημοσίου χρήματος.

-Ενίσχυση κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων με στόχο τη
διατήρηση της ιδιαιτερότητας και του πλούτου των τοπικών κοινωνιών.

-Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

-Ετοιμότητα χώρας για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

-Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής.

-Προστασία φυσικού περιβάλλοντος.

-Αύξηση ανταγωνιστικότητας της χώρας στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", καταρτίστηκε με τέτοιο τρόπο,
ώστε να υπάρξει συνολικός και αποτελεσματικός συντονισμός των επιμέρους πολιτικών
που εφαρμόζονται για τους Ο.Τ.Α., και να αξιοποιηθούν με τον ορθολογικότερο τρόπο
οι χρηματοδοτήσεις τους, διαφυλάσσοντας το κύρος τους, ενισχύοντας τις μεταξύ τους
συνεργασίες και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους.

Μέσω, δε, της οργάνωσης και της βελτίωσης των δημοτικών υπηρεσιών,
της υλοποίηση τεχνικών υποδομών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, και
της ανάπτυξης κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, προβλέπεται να επιτευχθεί η ισόρροπη
και βιώσιμη ανάπτυξη των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές
ιδιαιτερότητές τους.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button