Απάντηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για τις αποσπάσεις πυροσβεστών από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Αττική

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νομού Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε αναφορές του σχετικές με τις αποσπάσεις πυροσβεστών από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Αττική.

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νομού Ξάνθης Παναγιώτη
Σγουρίδη, δίνεται στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε αναφορές
του σχετικές με τις αποσπάσεις πυροσβεστών από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, στην Αττική.

(Παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης)

Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Π.
Σγουρίδης, σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της καλύτερης και πληρέστερης πυροπροστασίας
της χώρας, όπως και αυτό της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των συνεπειών από
φυσικές καταστροφές, ατυχήματα, ή άλλες έκτακτες ανάγκες, αποτελούν για το υπουργείο
μας θέματα πρώτης προτεραιότητας.

Με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας των
πυροσβεστικών υπηρεσιών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών
και την περαιτέρω βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, το
υπουργείο μας, το οποίο γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες
και το προσωπικό, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την επίλυσή τους, εξετάζει
δε όλα τα θέματα που αφορούν την καλύτερη οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των
υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι θεωορύμε επιβεβλημένες τις διαρθρωτικές
αλλαγές και τροποποιήσεις στη δομή και λειτουργία των πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς
και την ορθολογικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποκλειστικό γνώμονα
την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, προωθούμε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
αυτών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομένα και προγραμματίζουμε την
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, ώστε, σταδιακά, να καλυφθούν οι κενές οργανικές
θέσεις των ανωτέρω υπηρεσιών.

Ειδικότερα, για την περαιτέρω στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος,
η δύναμη του οποίου είναι ελλειμματική, έναντι της οργανικής του και την άμεση κάλυψη
μέρους των υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού, προγραμματίζουμε
την πρόσληψη πυροσβεστικών υπαλλήλων, μέσω διαγωνισμού που πρόκειται να προκηρυχθεί
σύντομα, και ήδη από το αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος προωθούνται οι διαδικασίες
για την εξασφάλιση των απαραίτητων, προς τούτο, προϋποθέσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται
και αυτές για την τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου πρόσληψης του μόνιμου
πυροσβεστικού προσωπικού, με την καθιέρωση αντικειμενικότερου και αξιοκρατικότερου
συστήματος, που θα προάγει το υπηρεσιακό συμφέρον προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στα πλαίσια δε αυτά θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε στον
προσεχή διαγωνισμό για την πρόσληψη μονίμου προσωπικού να συμπεριληφθούν και θέσεις
για την πυροσβεστική υπηρεσία Ξάνθης και την 4η Ε.Μ.Α.Κ.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού από
τις υπηρεσίες της περιφερειακής διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας
πληροφορούμε ότι οι αποσπάσεις αυτές, όπως και από άλλες περιφερειακές διοικήσεις,
του μόνιμου προσωπικού αποφασίστηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα
οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στην Αττική.

Από την ανωτέρω περιφερειακή διοίκηση αποσπώνται 30 πυροσβεστικοί
υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 5 κατόπιν επιθυμίας τους, ενώ η επιλογή των υπολοίπων
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού
(π.δ. 170/1996). Στους μετακινούμενους θα καταβληθούν βεβαίως οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Τέλος, για το θέμα της πυροπροστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, πρέπει να επισημάνουμε ότι, πέραν των αρμόδιων τοπικών υπηρεσιών,
η αντιμετώπιση των δασικών και λοιπών πυρκαγιών, όταν υπάρχει ανάγκη, γίνεται και
με τη συνδρομή των όμορων υπηρεσιών, αλλά και των αεροματαφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων,
όπως επίσης και από τα λοιπά διαθέσιμα, για το σκοπό αυτό, επίγεια και εναέρια μέσα
και στο πλαίσιο αυτό θα αντιμετωπιστεί κάθε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος
και στην εν λόγω περιοχή.

Ο υφυπουργός

Χρήστος Μαρκογιαννάκης

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button