“Πήρε μπροστά” ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στην Α.Μ.-Θ.

Την πρώτη της σύγκλιση και συνεδρίαση στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (3299/04), πραγματοποίησε την 3η Ιουνίου 2005, η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
Τα μέλη της επιτροπής, υπό τον Γ.Γ. κ. Μιχάλη Α. Αγγελόπουλο, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των αξιολογητών της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (ΔΙ.Σ.Α.), ενέκρινε τις τρεις πρώτες αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο νόμο

Την πρώτη της σύγκλιση και συνεδρίαση στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού
Νόμου (3299/04), πραγματοποίησε την 3η Ιουνίου 2005, η Γνωμοδοτική Επιτροπή της
Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Τα μέλη της επιτροπής, υπό τον Γ.Γ. κ. Μιχάλη Α. Αγγελόπουλο, μετά
από τις σχετικές εισηγήσεις των αξιολογητών της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
(ΔΙ.Σ.Α.), ενέκρινε τις τρεις πρώτες αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο
νέο νόμο:

Α) Ίδρυση μονάδας παραγωγής ανταλλακτικών σήμανσης οδών και φανών
και λοιπών ειδών σήμανσης (στο νομό Έβρου).

Β) Επέκταση – εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών μερών αυτοκινήτων
και φανών σήμανσης (στο νομό Έβρου).

Γ) Εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής μπύρας (στο νομό Ροδόπης).

Το συνολικό προϋπολογισθέν κόστος των προτάσεων, ανήλθε σε 5,5 εκ.
Ευρώ, ενώ αυτό της επιχορήγησης – συνεπεία των ευεργετικών διατάξεων του νόμου –
σε 2,8 εκ. Ευρώ.

Αξίζει να υπογραμμισθεί, η άμεση και χωρίς γραφειοκρατική χρονοτριβή
εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών, καθώς η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων των
εν λόγω προτάσεων, ολοκληρώθηκε εντός μόλις εξήντα (60) ημερών (χρονικό όριο άλλωστε
που τίθεται εκ του νόμου).

Την 17η Ιουνίου, δε, πρόκειται να εισαχθούν προς έγκριση ή μη, επιπλέον
επενδυτικές προτάσεις, οι οποίες ήδη εξετάζονται από τη ΔΙ.Σ.Α.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον
για επενδύσεις στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα, καίτοι εκκρεμεί μέχρι στιγμής η σχετική
Κ.Υ.Α.

Υπενθυμίζεται, ότι στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ., έχει συσταθεί ειδική
Γραμματεία προς ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επενδυτών, μέσω της οποίας διανέμεται
και κατατοπιστικό έντυπο και οπτικοακουστικό (dvd) υλικό. (Ώρες λειτουργίας: 10:00
– 14:30 και 17:00 – 20:00, Τηλ. επικοινωνίας: 25310/82844-5).

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button