Επιστολή του Επιμελητηρίου Ροδόπης για το 12%

Επιστολή έστειλε το Επιμελητήριο Ροδόπης στον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων που αφορούν επιδοτήσεις των επιχειρήσεων

Επιστολή έστειλε το Επιμελητήριο Ροδόπης στον υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών για την καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών αποφάσεων που αφορούν επιδοτήσεις
των επιχειρήσεων

Προς τον

Υπουργό Οικονομίας

και Οικονομικών

κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή σας στην Κομοτηνή (Απρίλιος 2005), σας
θέσαμε μεταξύ άλλων το θέμα της παράτασης της επιδότησης του επιτοκίου των δανείων
για κεφάλαια κίνησης των εμπορικών επιχειρήσεων με 3 ποσοστιαίες μονάδες και των
μεταποιητικών επιχειρήσεων με 2 ποσοστιαίες μονάδες με την εγγύηση του ελληνικού
δημοσίου, επειδή έληξαν στις 31-12-2004, για τα οποία δεσμευθήκατε ρητά και δημόσια
ότι θα παραταθούν και θα ισχύσουν και το τρέχον έτος.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε εάν έχει εκδοθεί σχετική απόφασή
σας και οι τράπεζες προχωρούν στο κλείσιμο λογαριασμών θεωρώντας ότι δεν υπάρχει
πλέον ουδεμία παράταση, παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση της απόφασης παράτασης
την οποία εξαγγείλατε στην Κομοτηνή και την άμεση αποστολή της στις τράπεζες για
εφαρμογή της.

Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι καθυστερεί υπερβολικά η
καταβολή της επιδότησης του κόστους εργασίας -το γνωστό 12%- των μεταποιητικών επιχειρήσεων
(πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν εισπράξει ποσά που αφορούν το α’ εξάμηνο του 2004)
με αποτέλεσμα να αδυνατούν, λόγω ταμειακών δυσχερειών, να ανταποκριθούν στις υπόλοιπες
υποχρεώσεις τους.

Ζητούμε λοιπόν την παρέμβασή σας για την εξασφάλιση των σχετικών
πιστώσεων και την μεταφορά τους στον ΟΑΕΔ ώστε να αποπληρωθούν έγκαιρα οι υποχρεώσεις
της πολιτείας στις επιχειρήσεις.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αγγελίδης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button