Επιφυλάξεις του ΤΕΕ Θράκης για την κατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου και του εμπορικού κέντρου

Οπως ενημερωθήκαμε από την Ν.Ε. Ξάνθης του ΤΕΕ, την οποία ενημερώσατε σε σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία σας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης, αποφάσισε στις 24-1-2005, την “Απευθείας ανάθεση σύνταξης φακέλου τευχών δημοπράτησης και τεχνικοοικονομικής πρότασης για την κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου, καταστημάτων, γραφείων και υπογείων χώρων στάθμευσης με σύμβαση παραχώρησης της διαχείρισης μέρους του έργου και έγκριση των όρων σύμβασης”. Στην ενημερωτική σύσκεψη συμμετείχαν ο κ. Στ. Τριμίντζιος, ως αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών θεμάτων και η κα. Κ. Μανά, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κύριε Δήμαρχε,

Οπως ενημερωθήκαμε από την Ν.Ε. Ξάνθης του ΤΕΕ, την οποία ενημερώσατε
σε σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία σας, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης,
αποφάσισε στις 24-1-2005, την "Απευθείας ανάθεση σύνταξης φακέλου τευχών δημοπράτησης
και τεχνικοοικονομικής πρότασης για την κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου, καταστημάτων,
γραφείων και υπογείων χώρων στάθμευσης με σύμβαση παραχώρησης της διαχείρισης μέρους
του έργου και έγκριση των όρων σύμβασης". Στην ενημερωτική σύσκεψη συμμετείχαν ο
κ. Στ. Τριμίντζιος, ως αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών θεμάτων και η κα.
Κ. Μανά, Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Αναμφισβήτητα, ο σχεδιασμός που προωθείτε, αποτελεί θετική αντιμετώπιση
για την ευρύτερη αναβάθμιση-ανάπλαση της περιοχής, αποτελεί βελτίωση της λειτουργικότητας
των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης καθώς δίνει μια διέξοδο στον φυσικό κερματισμό που
υπάρχει σήμερα και τέλος η μεθοδολογία που επιλέγετε για την κατασκευή είναι πολύ
πιθανό να οδηγήσει στην υλοποίηση του έργου με χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ομως, όπως σας έθεσε το ζήτημα και η Ν.Ε. Ξάνθης (κ.κ. Αμοιρίδης,
Δέλκος, Μουργόπουλος, Ιωαννίδης) διατυπώνοντας τις έντονες επιφυλάξεις της, πρέπει
να ληφθούν υπόψη σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ανωτέρω. Συγκεκριμένα πρέπει
να αναφερθεί ότι:

1. Η έκταση της παρέμβασης είναι πολύ μεγάλη, εκτεινόμενη σε εμβαδόν
5.500 m2, εντός της οποίας συναθροίζονται πολλαπλές δραστηριότητες (οικονομικές,
εμπορευματικές, εκπαιδευτικές, παροχή υπηρεσιών, οργανισμοί κοινής ωφέλειας κλπ.).

2. Η έκταση γειτνιάζει άμεσα με τον παραδοσιακό οικισμό του Δήμου
Ξάνθης, ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χρήζει ειδικής αντιμετώπισης.

3. Καταλαμβάνει σημαντικό τμήμα κυκλοφοριακού άξονα της πόλης.

4. Το εκάστοτε Δημαρχιακό Μέγαρο πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς
για την πόλη σε βάθος χρόνου και κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχει μορφή που θα αποδεικνύει
και θα αναδεικνύει αυτή την απαίτηση.

Από τα παραπάνω σημεία γεννώνται επιφυλάξεις με την διαδικασία απευθείας
ανάθεσης, έναντι μικρού τιμήματος, που επιλέξατε, κυρίως ως προς την δυνατότητα
να επιτευχθεί για τον Δήμο Ξάνθης η πλήρης διερεύνηση του προβλήματος, με όλες τις
παραμέτρους του (θέματα μορφολογίας και αισθητικής, θέματα ευρύτερων επιπτώσεων,
κυκλοφοριακά θέματα, θέματα χρήσεων γης για την περιοχή) καθώς και η ύπαρξη εναλλακτικών
προτάσεων ώστε να επιλέξει ο εργοδότης την βέλτιστη.

Στις υποβληθείσες επιφυλάξεις, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε
από την Ν.Ε. Ξάνθης, συμφώνησαν ο παριστάμενος κ. Αντιδήμαρχος Ξάνθης, όπως και
η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Εχοντας υπόψη την ευαισθησία που έχετε επιδείξει τόσο προσωπικά
εσείς ο ίδιος, όσο και ο Δήμος Ξάνθης για την γνώμη του ΤΕΕ, ως Τεχνικού Συμβούλου
της Πολιτείας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ορισμένες επιφυλάξεις μας που αφορούν:

* Στην ύπαρξη εναλλακτικών προτάσεων μορφής για το υπόψη σχεδιασμό
που θα μπορούσε να υλοποιηθεί είτε με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είτε με πρόσκληση
εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών (διαδικασίες που προτείνονται στον ν. 3316/05).

* Στην ύπαρξη εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης χώρων μέσα από την
παρουσίαση εναλλακτικών κτιριολογικών προγραμμάτων, στην κατεύθυνση ύπαρξης επαρκούς
επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Πιστεύουμε ότι το προϊόν της σύμβασης ανάθεσης που έχετε αποφασίσει,
είναι δυνατόν να αποτελέσει ένα από τα στοιχεία του φακέλου της μελέτης, ο οποίος
θα ολοκληρωθεί με τα προαναφερόμενα, ώστε να δημιουργήσει ένα επαρκές υλικό είτε
για την συνολική προκήρυξη της μελέτης του έργου, όπως εξάλλου επιτάσσει και η Πολιτεία
με την θέσπιση του νόμου 3316/05 είτε για την προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή
του με μέθοδο αυτοχρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι όλες οι προτάσεις υλοποίησης, θα
πρέπει να τεθούν υπόψη της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της ώστε να εκφραστούν
συνολικά οι συμφωνίες και οι διαφωνίες με την προτεινόμενη αξιοποίηση της δημοτικής
περιουσίας.

Το ΤΕΕ-Θράκης, εφ' όσον ανοίξετε μια τέτοια διαδικασία διαλόγου
θα συμμετέχει ενεργά στην κατεύθυνση διαμόρφωσης για την πόλη της Ξάνθης των καλύτερων
προϋποθέσεων υλοποίησης του σχεδιασμού σας.

Ο Πρόεδρος

Αργύρης Πλέσιας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button