Απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σε ερώτησή του Σγουρίδη για τη συνθήκη Ραμσάρ

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νομού Ξάνθης Παναγιώτη Σγουρίδη δίνεται στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, σε ερώτησή του σχετικά με τη συνθήκη Ραμσάρ, κάνοντας τις εξής παρατηρήσεις

Από το πολιτικό γραφείο του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νομού Ξάνθης Παναγιώτη
Σγουρίδη δίνεται στη δημοσιότητα η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δημοσίων Εργων, σε ερώτησή του σχετικά με τη συνθήκη Ραμσάρ, κάνοντας τις εξής
παρατηρήσεις:

Στην ερώτησή μας είχαμε ζητήσει να μας γνωστοποιηθεί: α) πότε θα
εκδοθεί η οριστική απόφαση εφαρμογής της συνθήκης, β) εάν κατά την επεξεργασία της
απόφασης, έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν υπόψη, οι προτάσεις των φορέων του
Νομού μας και γ) εάν θα προβλέπονται ενστάσεις επί της απόφασης εφόσον δεν ικανοποιείται
η τοπική κοινωνία.

Στην απάντηση του υπουργείου φαίνεται, πως γίνεται αγωνιώδης προσπάθεια,
να μην απαντηθούν τα ερωτήματα, αφού δε διευκρινίζεται τίποτα γι' αυτά, πέραν του
ότι αναφέρονται με λεπτομέρεια οι σχετικές με το θέμα διατάξεις και περιγράφεται
ο τρόπος ολοκλήρωσης των τυπικών διαδικασιών.

Επειδή η συνθήκη Ραμσάρ αφορά την υψηλής προτεραιότητας προστασία
του οικοσυστήματος, δεν μπορεί η ατελής εφαρμογή της να κρατά εγκλωβισμένη και ανεκμετάλευτη
μια ολόκληρη περιοχή. Είναι σαφής ο εμπαιγμός από την πλευρά του υπουργείου και
καταδεικνύεται για ακόμη μια φορά, ότι αυτή η κυβέρνηση δεν συναισθάνεται τη σοβαρότητα
του ρόλου και της αποστολής της, εμμένοντας στην πάγια τακτική της να εξαπατά τον
ελληνικό λαό. Αν δε συμβαίνει αυτό, τότε τα στελέχη της αγνοούν τα στοιχειώδη και
υπεκφεύγουν των ευθυνών τους.

Παραθέτουμε αυτούσια την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Η θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών, πραγματοποιείται
βάσει των οικείων διατάξεων α) του νόμου 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος",
β) του νόμου 2742/99 "Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις"
και γ) του νόμου 3044/02 "Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ".

2. Ως εκ τούτου, η ειδική περιβαλλοντική μελέτη της περιοχής και
το περιλαμβανόμενο σ' αυτήν σχετικό σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης χαρακτηρισμού
της περιοχής, αφού εγκρίθηκαν εστάλησαν στα οικεία νομαρχιακά συμβούλια προκειμένου
να δημοσιοποιηθούν.

3. Η διαδικασία της δημοσιοποίησης προβλέπεται από την υπ' αρ. 71961/3670/1991
σχετική ΚΥΑ και διεξάγεται με ευθύνη των νομαρχιακών συμβουλίων.

Η διαδικασία αυτή ως σκοπό έχει να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα να λάβουν γνώση του περιεχομένου της ειδικής
περιβαλλοντικής μελέτης και του σχεδίου ΚΥΑ και να διατυπώσουν επ' αυτών τις παρατηρήσεις
και προτάσεις τους.

4. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, αντίτυπο του φακέλου
με τις απόψεις των νομαρχιακών συμβουλίων και των φορέων της περιοχής διαβιβάστηκε
στο φορέα διαχείρισης προκειμένου να διατυπώσει εφ' όλης της ύλης τις απόψεις και
παρατηρήσεις του.

Εν συνεχεία το σύνολο των γνωμοδοτήσεων και απόψεων όλων των φορέων
(νομαρχιακών συμβουλίων, τοπικών φορέων, φορέα διαχείρισης κ.λ.π.) αξιολογούνται
προσεκτικά προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη θεσμοθέτηση της περιοχής.

Ο υπουργός

Γ. Σουφλιάς

Σχετικά Άρθρα

Back to top button