Ευέλικτες μορφές εργασίας

Η τηλεργασία, το τηλεμπόριο, η μερική απασχόληση, η συμπιεσμένη εργάσιμη εβδομάδα, η κυκλική εργασία, η διαμοιραζόμενη εργασία και ο εξατομικευμένος χρόνος εργασίας, αποτελούν κάποιες από τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας που έρχονται να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής που ο παραδοσιακός τρόπος εργασίας δεν καλύπτει.

Η τηλεργασία, το τηλεμπόριο, η μερική απασχόληση, η συμπιεσμένη
εργάσιμη εβδομάδα, η κυκλική εργασία, η διαμοιραζόμενη εργασία και ο εξατομικευμένος
χρόνος εργασίας, αποτελούν κάποιες από τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας που έρχονται
να καλύψουν τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής που ο παραδοσιακός τρόπος εργασίας
δεν καλύπτει.

Για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που υπάρχουν στην εφαρμογή
αυτών των μορφών εργασιακών σχέσεων από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στη Βορειοανατολική
Ελλάδα, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης και στο πλαίσιο της Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας διοργάνωσε το απόγευμα της Τρίτης στο Επιμελητήριο Ξάνθης ενημερωτική
εκδήλωση με θέμα "Ευέλικτες Μορφές Εργασίας".

Μιλώντας στον "Α" η εντεταλμένη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Πολιτιστικής
και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, καθώς και ομιλήτρια της εκδήλωσης, κ. Δέσποινα Τσιαθάκη,
επεσήμανε ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα μεγάλο
αριθμό επαγγελμάτων και σε πολλές περιπτώσεις είναι προς όφελος τόσο της επιχείρησης,
όσο και του εργοδότη, γιατί μεταξύ άλλων, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσελκύσει,
αλλά και να κρατήσει ικανά στελέχη στην επιχείρησή του.

Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να προσαρμοστεί και η εργασιακή νομοθεσία
και το κράτος να δώσει κίνητρα στις ΜΜΕ και τους εργαζόμενους. Μάλιστα σήμερα στην
Ευρώπη υπάρχουν τάσεις ευθυγράμμισης με αυτές τις μορφές εργασίας.

Θεσμοθετούνται μέτρα και κίνητρα που είναι προς όφελος των ευέλικτων
μορφών εργασίας. Ενώ η μορφή αυτή των εργασιακών σχέσεων συμβάλει και στη μείωση
της ανεργίας.

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ξεκίνησαν αργά και σταθερά να γίνονται
κάποια βήματα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και ειδικά στην Αθήνα.

"Ο τρόπος που λειτουργούν μέχρι τώρα οι επιχειρήσεις μας, δείχνουν
πως δεν έχουν ενταχθεί στις σύγχρονες ανάγκες, πέρα βέβαια από τα μεγάλα κέντρα,
όπου βλέπει κανείς ότι εφαρμόζονται. Περιφερειακά παρατηρούμε να γίνονται τα πρώτα
βήματα πιλοτικά. Οι ίδιες οι νέες ανάγκες της κοινωνίας μας οδηγούν προς τα εκεί,
στην εφαρμογή των ευέλικτων μορφών εργασίας. Ξεκινάμε τώρα με τη γνωστοποίηση του
προγράμματος και αργότερα βέβαια θα δούμε τι αντίκτυπο θα έχει σε εργοδότες ΜΜΕ
και εργαζόμενους", υπογράμμισε η κ. Τσιαθάκη.

Οι ευέλικτες μορφές εργασίας αναφέρονται στις αλλαγές στη φύση της
απασχόλησης με τη μετάβαση σε μεγαλύτερο εύρος και ευελιξία εργασιακών δομών, όσο
και σε τεχνολογικές αλλαγές που επιτρέπουν τη διεκπεραίωση της εργασίας με διαφορετικούς
τρόπους.

Όσο για τους λόγους που συμβάλλουν στην προώθηση ευέλικτων μορφών
εργασίας διακρίνει κανείς την πίεση του επιχειρηματικού κόσμου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
ενίσχυση της ποιότητας και διεύρυνση του φάσματος των παρεχομένων υπηρεσιών, βελτίωση
της παραγωγικότητας, αποτελεσματική διαχείριση του εργατικού δυναμικού, μείωση κόστους,
αύξηση της ικανότητας για καινοτομία, ενίσχυση του ηθικού και παροχή κινήτρων στους
εργαζόμενους συμβάλλοντας σε νέες προσλήψεις και σε συγκράτηση του εργατικού δυναμικού.

Υπάρχουν όμως και κοινωνικά αιτήματα για υιοθέτηση ευέλικτων μορφών
εργασίας με στόχο να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες συμφιλίωσης της προσωπικής και της
επαγγελματικής ζωής, η παροχή ίσων ευκαιριών στα δυο φύλα και σε άτομα ανεξάρτητα
από τόπο διαμονής ή προβλήματα υγείας.

Τέλος αν θα μπορούσε κανείς να πει για τις τυχόν αρνητικές παραμέτρους
των ευέλικτων μορφών εργασίας, είναι η αποξένωση μεταξύ των εργαζομένων και άρα
η απουσία του συνδικαλισμού και της διεκδίκησης εργασιακών και άλλων αιτημάτων,
της ασφαλιστικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, καθώς και συνταξιοδοτικής κάλυψης.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω θα πρέπει να επιληφθεί το κράτος με την ψήφιση
και των σχετικών ρυθμίσεων.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button