Το ΤΕΕ καταγγέλλει προκλητικές τροπολογίες για εξίσωση των αποφοίτων ΤΕΙ με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς

Το ΤΕΕ καταγγέλλει ως απαράδεκτο και προκλητικό προς το σώμα των Ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, το γεγονός ότι, ενώ εξελίσσεται ο διάλογος για την Παιδεία, κατά τρόπο τουλάχιστον άκαιρο να έρχονται οι βουλευτές Μ. Παπαδόπουλος, Ιω. Κουράκος, Ιω. Μανώλης και Β. Χρύσης με δύο πανομοιότυπες τροπολογίες να επιχειρούν την υποβάθμιση του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών και κατ’ επέκταση της Παιδείας και της Δημόσιας Διοίκησης.

Το ΤΕΕ καταγγέλλει ως απαράδεκτο και προκλητικό προς το σώμα των
Ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού της χώρας
και της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας, το γεγονός ότι, ενώ εξελίσσεται ο διάλογος
για την Παιδεία, κατά τρόπο τουλάχιστον άκαιρο να έρχονται οι βουλευτές Μ. Παπαδόπουλος,
Ιω. Κουράκος, Ιω. Μανώλης και Β. Χρύσης με δύο πανομοιότυπες τροπολογίες να επιχειρούν
την υποβάθμιση του ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών και κατ' επέκταση της Παιδείας
και της Δημόσιας Διοίκησης.

Συγκεκριμένα με τις τροπολογίες – προσθήκες, που κατατέθηκαν για
να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο "Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων" των υπουργείων ΥΠΕΣΔΑ και Οικονομικών, οι βουλευτές
προτείνουν – επικαλούμενοι το νόμο 2916/2001 – την εξομοίωση ουσιαστικά των μονίμων
υπαλλήλων του Δημοσίου, Περιφερειών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Πτυχιούχων Μηχανικών
ΤΕΙ, αλλά και ισοτίμων με αυτούς μηχανικών εσωτερικού και εξωτερικού, με τους διπλωματούχους
Μηχανικούς , κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)
17.

Το ΤΕΕ καλεί τους αρμόδιους υπουργούς και την κυβέρνηση να μην κάνουν
αποδεκτές τις τροπολογίες αυτές, καθώς επίσης τους βουλευτές που τις κατάθεσαν να
τις αποσύρουν αμέσως, αναλογιζόμενοι όλοι και την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (678/2005)
που ακυρώνει το ΠΔ 318/94, επισημαίνοντας ξεκάθαρα ότι:

Τα ΤΕΙ διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των
ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών
από τα ΑΕΙ.

Τα απονεμόμενα δικαιώματα οφείλουν να τελούν σε αντιστοιχία με τις
θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που οι εν λόγω απόφοιτοι έχουν αποκομίσει από τις
σπουδές τους.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά την "ιεραρχία" στη Δημόσια Διοίκηση
η Απόφαση του ΣτΕ υποδεικνύει και πάλι το αυτονόητο: Ότι το επίπεδο των σπουδών
πρέπει να αποτελεί ένα κριτήριο απαραβίαστο από επιλογές κομματικού – παραταξιακού
– ευνοιοκρατικού χαρακτήρα, αφού πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που σχετίζεται
με την ποιότητα σε ελεγκτικές και διευθύνουσες υπηρεσίες.

Το ΤΕΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να σταματήσει η διαχρονική αντιπαλότητα
που καλλιεργείται στο χώρο των τεχνικών σχετικά με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα
και να υπάρξει ενιαίο μέτωπο για την ανάπτυξη της χώρας, επ' ωφελεία όλων. Το ΤΕΕ
έχει επίσης επανειλημμένα δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι πιστεύει πως μέσα από
ένα διάλογο μπορούν να προσδιορισθούν οι κανόνες , ρόλοι, συνθήκες και όροι εργασίας
όλων των τεχνικών, με κοινή συναίνεση και σε μια λογική ότι τα τεχνικά προβλήματα
δεν αντιμετωπίζονται πλέον μεμονωμένα, αλλά στα πλαίσια ομάδων. Και φυσικά, όλο
αυτό το θέμα θα πρέπει να προσεγγισθεί, με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου της
Επικρατείας.

Το ΤΕΕ είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει ότι η υποστήριξη της παραβίασης
τέτοιων κανόνων, δεν ευνοεί κανέναν.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button