“Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα στο Νομό Ξάνθης”

Την Κυριακή 29 Μαϊου 2005 στις 10:30 π.μ. πραγματοποιείται, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, ημερίδα με θέμα “Υγιεινή και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα στο Νομό Ξάνθης”, που διοργανώνει η Νομαρχία Ξάνθης και η Υγειονομική Επιθεώρηση Δράμας με την συνεργασία του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, κατασκευαστών του Νομού Ξάνθης, του Τ.Ε.Ε και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή προστασία των εργαζομένων της περιοχής από ατυχήματα.

Την Κυριακή 29 Μαϊου 2005 στις 10:30 π.μ. πραγματοποιείται, στην
αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, ημερίδα με θέμα "Υγιεινή και Ασφάλεια στα
Τεχνικά Έργα στο Νομό Ξάνθης", που διοργανώνει η Νομαρχία Ξάνθης και η Υγειονομική
Επιθεώρηση Δράμας με την συνεργασία του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης, κατασκευαστών
του Νομού Ξάνθης, του Τ.Ε.Ε και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή προστασία των εργαζομένων της περιοχής
από ατυχήματα.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει ομιλίες που αφορούν την φιλοσοφία
και το Νομοθετικό Πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, καθώς και
τα γενικά καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες πού έχουν ο κύριος του έργου,
εργολάβοι, υπεργολάβοι, εργοδότες και εργαζόμενοι ώστε να εξασφαλιστεί η υγιεινή
και ασφαλή εργασία στις κατασκευές και τα μεγάλα τεχνικά έργα του Νομού μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button