ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος Παναγιωτόπουλος, σε συνεργασία με τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. Γιάννη Βαρθολομαίο και τον αρμόδιο για θέματα υγείας Υποδιοικητή Δημήτρη Κυρζόπουλο, προχωρούν άμεσα στην αποφασιστική ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του Ι.Κ.Α., με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκατοντάδες θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος Παναγιωτόπουλος,
σε συνεργασία με τον Διοικητή του Ι.Κ.Α. Γιάννη Βαρθολομαίο και τον αρμόδιο για
θέματα υγείας Υποδιοικητή Δημήτρη Κυρζόπουλο, προχωρούν άμεσα στην αποφασιστική
ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού του Ι.Κ.Α., με την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εκατοντάδες θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Η προκήρυξη αυτή γίνεται σε εφαρμογή του Νόμου 3302/2004, τον οποίο
συνέταξε και έφερε προς ψήφιση στη Βουλή ο Υπουργός Απασχόλησης Πάνος Παναγιωτόπουλος,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό του Ι.Κ.Α., τόσο στην Αττική
και τη Θεσσαλονίκη όσο και στην Ελληνική περιφέρεια, ώστε να βελτιωθούν άμεσα οι
παρεχόμενες στους πολίτες ιατρικές υπηρεσίες.

Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα ενός ευρύτερου σχεδιασμού
στο επίκεντρο του οποίου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των ασφαλισμένων του
Ιδρύματος και η σταδιακή εξάλειψη των προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινή λειτουργία
του.

Οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Πάνου Παναγιωτόπουλου και της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. κινούνται σε δύο άξονες:

* Στην ενίσχυση με γιατρούς της Ελληνικής περιφέρειας και στην κάλυψη
των πολλών κενών που υπάρχουν και προκαλούν μέχρι σήμερα μεγάλα προβλήματα στην
παροχή σωστών ιατρικών υπηρεσιών σε εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους πολίτες.

* Στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής, μέσω τηλεφωνικών ραντεβού
(184), στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, με κάλυψη συγκεκριμένων
ειδικοτήτων που έλειπαν μέχρι σήμερα

Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά συνολικά 621 θέσεις ιατρών
και οδοντιάτρων σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

* Αττική : 257 * Θεσσαλονίκη : 64

* Υπόλοιπη Ελλάδα : 300

* Σύνολο 621

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων ιατρών
ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις – δηλώσεις ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται ΜΟΝΟΝ ταχυδρομικώς,
με συστημένη επιστολή, προς τη Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και στη διεύθυνση
: Ι.Κ.Α. Τ.Θ. 3030, T.K. 10210 ΑΘΗΝΑ, εντός προθεσμίας που αρχίζει από τις 19/5/2005
και τελειώνει στις 31/5/2005.

Υπογραμμίζεται ότι αυτοί που θα επιλεγούν θα εργαστούν με συμβάσεις
μισθώσεως έργου, όπως ακριβώς ορίζει ο σχετικός Νόμος, οι οποίες θα συναφθούν για
χρονικό διάστημα 24 μηνών.

Τα έντυπα των αιτήσεων – δηλώσεων ενδιαφέροντος μπορούν να τα παραλάβουν
οι ενδιαφερόμενοι από τις κατά τόπους Μονάδες Υγείας & τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ.

Παλαιότερες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προ της παρούσας πρόσκλησης
δεν θα λαμβάνονται υπόψη, καθώς και οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την εκπνοή
της προθεσμίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.

Η κατανομή των θέσεων αλλά και των ιατρικών ειδικοτήτων σε ολόκληρη
την Ελλάδα έχει ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

1 ψυχίατρος

1 ΩΡΛ

1 ακτινολόγος

1 οφθαλμίατρος

1 οδοντίατρος

1 χειρουργός

1 καρδιολόγος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button