“Κατασκευή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων 2ου και 3ου ΤΕΕ και Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης”

Με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης-δημοπράτησης του έργου με τίτλο “Κατασκευή επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων 2ου και 3ου ΤΕΕ και Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης”.

Με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εγκρίθηκε
η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης-δημοπράτησης του έργου με τίτλο "Κατασκευή επέκτασης
κτιριακών εγκαταστάσεων 2ου και 3ου ΤΕΕ και Εσπερινού Γυμνασίου Ξάνθης".

Το έργο, προϋπολογισμού 1.485.000,00 Ευρώ, εντάσσεται στο Μέτρο
5.3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 2000-2006 ΑΜΘ και συγχρηματοδοτείται
από το Γ' Κ.Π.Σ και από Εθνικούς Πόρους.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της
Ξάνθης.

Πρόκειται για την ανέγερση τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και διαμόρφωση
αύλειου χώρου.

Το κτίριο θα περιλαμβάνει δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία
διδασκόντων , βιβλιοθήκη κλπ.

Οι διαδικασίες δημοπράτησης αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα και
η κατασκευή του κτιρίου υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί περί τα μέσα του 2006.

Το έργο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά έργων που προγραμμάτισε
και υλοποιεί η Νομαρχία Ξάνθης με στόχο την κάλυψη όλων των σχολικών κτιριακών αναγκών
που έχει ο Νομός και την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button