ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δυναμικά αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Ενωσης Συνοριακών και Διασυνοριακών Περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΔΠ-ΑΜΘ) η οποία είναι ένα διαπεριφερειακό όργανο συνεργασίας όλων των θεσμοθετημένων οργανώσεων διασυνοριακής συνεργασίας της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου σαν μέλους και της Γ.Γ της Περιφέρειας. Η Ενωση ιδρύθηκε το 2001 και έχει την έδρα της στη Δράμα.

Δυναμικά αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Ενωσης Συνοριακών και
Διασυνοριακών Περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΔΠ-ΑΜΘ) η
οποία είναι ένα διαπεριφερειακό όργανο συνεργασίας όλων των θεσμοθετημένων οργανώσεων
διασυνοριακής συνεργασίας της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένου σαν μέλους και της
Γ.Γ της Περιφέρειας. Η Ενωση ιδρύθηκε το 2001 και έχει την έδρα της στη Δράμα.

Ο ρόλος της ΕΣΔΠ-ΑΜΘ είναι να συντονίσει τις δραστηριότητες των
θεσμοθετημένων φορέων της Περιφέρειας και να προβάλει πανευρωπαϊκά το ρόλο τους
στην ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας και του έργου που γίνεται στην ΑΜΘ στο
θέμα αυτό.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΣΔΠ-ΑΜΘ έχει ήδη ετναχθεί
σε μεγάλα δίκτυα πανευρωπαϊκής εμβέλειας και υλοποιεί μια σειρά έργων τοπικού, περιφερειακού
και δια-ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Επίσης, έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 200.000 Ε
από εθνικούς πόρους και το ποσό των 600.000 Ε από το INTERREGIII για να υλοποιήσει
μια σειρά δράσεων σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δια-ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Μέλη της ΕΣΔΠ-ΑΜΘ – σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση –
είναι η ΓΓ της Περιφέρειας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η Ευρωπεριοχή
Νέστος-Μέστα, η Ευρωπεριοχή Δέλτα Ροδόπης, το Δίκτυο Δήμων Δυτικής Ανατολικής Θράκης,
και η Ευρωπεριοχή Εβρος Μαρίτσα Μέριτς. Με τη συμμετοχή όλων αυτών των θεσμοθετημένων
δομών διασυνοριακής συνεργασίας, που όλες είναι μέλη του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών
Περιοχών – ΣΕΣΠ, εξασφαλίζεται μια πλήρη γεωγραφική κάλυψη της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης.

Εξάλλου στις εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΔΠ-ΑΜΘ, εκλέχθηκαν
οι κύριοι: Τρύφων Εξάρχου ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος
Τάτσης Πρόεδρος της Διευρυμένης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης ως εκπρόσωπος της Ευρωπεριοχής
Δέλτα Ροδόπη, Χρήστος Χατζόπουλος, Πρόεδρος της Διευρυμένης Εβρου – Ροδόπης ως εκπρόσωπος
της Ευρωπεριοχής Εβρος Μαρίτσα Μέριτς, Κυριάκος Χαρακίδης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Δράμας ως εκπρόσωπος της Ευρωπεριοχής Νέστος-Μέστα, και Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος
ως εκπρόσωπος του Δικτύου Δήμων Δυτικής -Ανατολικής Θράκης.

Επίσης στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ανανεώθηκε ομόφωνα η
θητεία του Κυριάκου Χαρακίδη στην προεδρία, ενώ ομόφωνα εκλέχθηκε ο Κωνσταντίνος
Χαριτόπουλος ως αντιπρόεδρος της ΕΣΔΠ-ΑΜΘ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button