Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα, 25 Απριλίου και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα συνεδριάσεών του με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση: ΘΕΜΑΤΑ 1ο – 34ο: Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα, 25 Απριλίου και ώρα 18.30 το Δημοτικό
Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα συνεδριάσεών του με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

ΘΕΜΑΤΑ 1ο – 34ο: Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής
έργων.

ΘΕΜΑ 35ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2005.

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2005 (ΣΑΤΑ).

ΘΕΜΑ 37ο: Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου "Διαμόρφωση οδών
στο Πετροχώρι".

ΘΕΜΑ 38ο: Εγκριση 1ου ΑΠ του έργου "Κατασκευή μνημείου καπνεργατών
και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων".

ΘΕΜΑ 39ο: Εγκριση 1ου ΑΠ του έργου "Διαμόρφωση κόμβου εισόδου πόλης
Ξάνθης από Καβάλα", εργολαβία: "Διαμόρφωση ελευθέρων χώρων στην είσοδο της πόλης".

ΘΕΜΑ 40ο: Ορθή επανάληψη των αριθμ. 133, 137 και 138/2005 προγενέστερων
αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, οι οποίες αφορούν "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2005 (εργα ΣΑΤΑ)", "Καταβολή αποζημίωσης
λόγω ρυμοτομίας σχεδίου πόλεως, στην οδό Σάρδεων, εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης"
και "Καταβολή απαζημίωσης λόγω ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Καλευρά – Τυρολόης
και ανωνύμου, εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης" αντίστοιχα.

ΘΕΜΑ 41ο: Λήψη απόφασης για χορήγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων.

ΘΕΜΑ 42ο: Αγορά εξοπλισμού για τη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων
στα πλαίσια του προγράμματος ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης, προστασία,
αποκατάσταση, αξιοποίηση παραδοσιακού οικισμού Παλιάς Πόλης της Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 43ο: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια φαρμάκων και κτηνιατρικών
φαρμάκων.

ΘΕΜΑ 44ο: Εγκριση δαπανών δημοσίων σχέσεων και συνεδρίων και εορτών.

ΘΕΜΑ 45ο: Εγκριση προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
Ξάνθης, οικ. έτους 2005.

ΘΕΜΑ 46ο: Περί επιβολής δικαιώματος χρήσεως βοσκησίμων τόπων, έτους
2005.

ΘΕΜΑ 47ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2005.

ΘΕΜΑ 48ο: Εκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί της αριθμ.
10/05 αποφάσεως του Δ.Σ. Οργανισμού Αθλησης Δήμου Ξάνθης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 49ο: Εγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης
αιρετού.

ΘΕΜΑ 50ο: Οικονομική ενίσχυση ομίλου αντισφαίρισης Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 51ο: Οικονομική ενίσχυση τοπικής ένωσης τυφλών Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 52ο: Οικονομική ενίσχυση δημοτών.

ΘΕΜΑ 53ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης, ΒΠΣΔΞ
και ΕΑΠΑΞ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 54ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Οργανισμού
Αθλησης Δήμου Ξάνθης και ΕΑΠΑΞ Α.Ε. και έκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου
επί της αριθμ. 12/05 απόφασης του Δ.Σ. Οργανισμού Αθλησης Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 55ο: Σύναψη σύμβασης για την ανάθεση στην ΕΑΠΑΞ Α.Ε. του έργου
καθαρισμού και συντήρησης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της παλιάς καπναποθήκης
στη Γ. Κονδύλη.

ΘΕΜΑ 56ο: Επικαιροποίηση επιχειρησιακού σχεδίου "Ολοκληρωμένη παρέμβαση
αστικής ανάπτυξης με τίτλο: προστασία – αποκατάσταση και αξιοποίηση παραδοσιακού
οικισμού της Παλιάς Πόλης".

ΘΕΜΑ 57ο: Εγκριση μετάβασης αποστολής στο Δήμο Σμόλιαν και χορευτικού,
με το λεωφορείο του Δήμου Ξάνθης και έγκριση δαπανών σε βάρος του ΚΑ του τρέχοντα
προϋπολογισμού του Δήμου.

ΘΕΜΑ 58ο: Κατάθεση χρηματικού ποσού στην Ι.Μ. Ξάνθης για το "τραπέζι
αγάπης" αντί αποστολής ευχετηρίων καρτών και έγκριση σχετικής δαπάνης σε βάρος ΚΑ
δημοσίων σχέσεων του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου.

ΘΕΜΑ 59ο: Λήψης απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αριθ. 30 καταστήματος
της Δημοτικής Αγοράς.

ΘΕΜΑ 60ο: Λήψης απόφασης για τη συνέχιση μίσθωσης αποθήκης στην
οδό Κουγιουμτζόγλου 13.

ΘΕΜΑ 61ο: Λήψης απόφασης για την ανάκληση αδείας λειτουργίας του
καταστηματος εστιατόριο – ψαροταβέρνα του Καρακατσάνη Ελευθέριου, στην οδό Βασ.
Σοφίας 19.

ΘΕΜΑ 62ο: Λήψης απόφασης για την ανάκληση αδείας λειτουργίας του
καταστηματος εστιατόριο του Ευθύμιου Τοπαλίδη του Σταύρου, στο 2ο χλμ. της Ε.Ο.
Ξάνθης – Εχίνου.

ΘΕΜΑ 63ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων
με παιγνιόχαρτα.

ΘΕΜΑ 64ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος του Σακήρ Ογλού Σαλήμ, στο Δροσερό.

ΘΕΜΑ 65ο: Προέλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 66ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 67ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα
(που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85
υγειονομική διάταξη).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button