“Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου”

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου” παρουσιάσθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Την Ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Α.Μ-Θ. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο διευθυντής Ανταγωνιστικότητας του ΕΟΜΜΕΧ και ανντιπρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ, Δομένικος Νίκος, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες και στόχους του προγράμματος στους δικαιούχους επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών Επιχειρήσεων
του Εμπορίου” παρουσιάσθηκε σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης.

Την Ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Κέντρο
Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Α.Μ-Θ. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης
ήταν ο διευθυντής Ανταγωνιστικότητας του ΕΟΜΜΕΧ και ανντιπρόεδρος του ΤΕΜΠΜΕ, Δομένικος
Νίκος, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες και στόχους του προγράμματος στους
δικαιούχους επιχειρηματίες.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1/1/2002 και απασχολούσαν το 2004 από 1έως 9 και
έχουν μέσο όρο κερδοφορίας τα τρία αυτά χρόνια.

Ενώ αποσκοπεί στην ενίσχυση των υφισταμένων πολύ μικρών επιχειρήσεων
του εμπορίου μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που στοχεύουν:
-στην αναβάθμιση/ ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η εμπορική δραστηριότητα. -στον
τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό τους -στην ένταξη μιας μεμονωμένης εμπορικής
επιχείρησης σε δίκτυα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τη μορφή της δικαιόχρησης (
franchising)-στην προώθηση των συνεργασιών των επιχειρήσεων σε κλαδικό επίπεδο που
μπορούν να στοχεύουν είτε στην από κοινού πραγματοποίηση των αγορών από τους προμηθευτές,
είτε στην από κοινού εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων ή από κοινού χώρου εκθέσεων-πωλήσεων
ή και δημιουργία κοινών δικτύων διανομής.

Η επιχορήγηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα ανέλθει έως και
στο 40% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προτάσεων είναι η 20η Μαϊου 2005.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα χρηματοδοτεί σχέδια
μεμονωμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (τουλάχιστον 8) ως εξής:

-Τα σχέδια των μεμονωμένων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την
έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλομένων σχεδίων να είναι 40.000
ευρώ το κατώτερο και 100.000 ευρώ το ανώτατο.

-Τα σχέδια των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων θα πρέπει αν ολοκληρώνονται
εντός οκτώ μηνών από την ημερομηνία έγγραφης ενημέρωσης της επιχείρησης για την
έγκρισή της, το όριο του προϋπολογισμού των υποβαλλόμενων σχεδίων να είναι 40.000
ευρώ το κατώτερο και 150.000 ευρώ το ανώτατο ανά επιχείρηση.

Στο μεταξύ ο κ. Δομένικος Νίκος, ομιλητής της προχθεσινής Ημερίδας
και Δ/ντής Ανταγωνιστικότητας του ΕΟΜΜΕΧ, σε δηλώσεις του στον “Α” επεσήμανε πως
το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει για τις εμπορικές
επιχειρήσεις.

“Ποτέ άλλοτε δεν έχει ξαναβγεί πρόγραμμα, σαφές, συγκεκριμένο για
εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ ύψους
200 εκατομμυρίων ευρώ. Ελπίζουμε να υπάρξει και άλλο στο μέλλον”.

Τέλος σύμφωνα με τον κ. Δομένικο το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, που επιδρά και στην ανταγωνιστικότητά τους είναι
η έλλειψη ρευστότητας.

Ωστόσο δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον των εμπορικών επιχειρήσεων
αιτιολογώντας και την πεποίθησή του αυτή “οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι εννέα
άτομα στην Ελλάδα αποτελούν το 97% της αγοράς. Ξέρετε πόσες είναι στην Ε.Ε. ;

Η απάντηση είναι το 94%. Άρα το ποσοστό είναι το ίδιο υψηλό, όπως
και στην Ελλάδα. Το μέλλον πλέον είναι στις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις”.

Δέσποινα Γκούμα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button