4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Καθοδήγησης του INTERREG III- Ελληνοβουλγαρικό Σύνορο στην Ξάνθη, εγκρίθηκε η ένταξη τεσσάρων (4) σημαντικών έργων που αφορούν το Νομό μας. Πρόκειται για τα έργα…

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Καθοδήγησης του
INTERREG III- Ελληνοβουλγαρικό Σύνορο στην Ξάνθη, εγκρίθηκε η ένταξη τεσσάρων (4)
σημαντικών έργων που αφορούν το Νομό μας. Πρόκειται για τα έργα:

α) Χαρτογράφηση και ανάδειξη ειδικών περιβαλλοντικών διαδρομών στο
Νομό Ξάνθης.

H μελέτη αυτή, προϋπολογισμού 220.000 Ε περιλαμβάνει την αναλυτική
αποτύπωση με το δορυφορικό σύστημα G.P.S, και επισήμανση, δέκα (10) ειδικών διαδρομών
4Χ4 και τριών (3) ορειβατικών μονοπατιών (μεταξύ αυτών και το διεθνές ορειβατικό
μονοπάτι Ε6), συνολικού μήκους πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων. Τα αποτελέσματα της
καταγραφής πεδίου θα εισαχθούν σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (G.I.S) και το
τελικό προϊόν θα είναι σύγχρονοι τουριστικοί χάρτες, σε πολλές γλώσσες με πλήρη
αποτύπωση. Φορέας υλοποίησης είναι η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ξάνθης.

β) Βελτίωση της υγείας των γυναικών στις διασυνοριακές περιοχές
και στις ευαίσθητες ομάδες του Νομού Ξάνθης,

Στόχος είναι η δημιουργία δομών (υλικοτεχνική και εξειδικευμένου
ανθρωπίνου δυναμικού- ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία ) για την αναζήτηση, καταγραφή,
αξιολόγηση και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων υγείας (καρκίνος του μαστού και
της μήτρας ) για γυναίκες ηλικίας 40 ετών και άνω, κλειστών πληθυσμών και ορεινών
περιοχών.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 290.000Ε θα υλοποιηθεί από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και την Εθνική Σχολή Δημοσίας Υγείας
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας,

γ) Δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ψυχικής
κατάστασης και υγείας των γυναικών της διασυνοριακής περιοχής του Νομού Ξάνθης

Στόχος είναι η δημιουργία δομών ( υλικοτεχνική και εξειδικευμένου
ανθρωπίνου δυναμικού- ειδικά εκπαιδευμένα συνεργεία ) για την αναζήτηση , καταγραφή,
αξιολόγηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας για γυναίκες ηλικίας 18 ετών
και άνω και εναρμονίζεται πλήρως με το κριτήριο της Ε.Ε για ίσες ευκαιρίες για τα
δύο φύλλα.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 250.000Ε θα υλοποιηθεί από την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και την Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής(Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης
της Βουλγαρίας,

δ) Καταγραφή και ανάδειξη των θερμών πηγών στη διασυνοριακή περιοχή
του Νομού Ξάνθης (Θέρμες).

Το έργο προϋπολογισμού 450.000 Ε περιλαμβάνει

* Την υδρολογική μελέτη των θερμών πηγών

* Προμήθεια εξοπλισμού και την ανάλυση ταυτοποίηση των νερών ως
προς τις ιαματικές -θεραπευτικές ιδιότητες (ενδείξεις, αντενδείξεις, τρόπος χρήσης)

* Έντυπο σε πολλές γλώσσες για την προβολή των ιαματικών πηγών

* Οριστική μελέτη για την πλήρη αξιοποίηση και αναβάθμιση των λουτρικών
εγκαταστάσεων και των ενεργειακών χρήσεων θερμών νερών

Όπως είναι γνωστό το INTERREG III είναι διασυνοριακό πρόγραμμα και
στην προκειμένη περίπτωση συνεδρίαζε η αρμόδια Επιτροπή του Ελληννοβουλγαρικού Συνόρου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ κ. Αγγελόπουλος Μιχάλης , ως συμπρόεδρος της Επιτροπής Καθοδήγησης,
ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Έβρου Ροδόπης κ. Χατζόπουλος
Χρήστος, ο Νομάρχης Ξάνθης, κ. Παυλίδης Γεώργιος και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Commission, του Υπουργείου Οικονομικών και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε ενώ από πλευράς
Βουλγαρικών αρχών ο Νομάρχης Σμόλιεν , κ. Palagatsev Dimitar και ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσιών Έργων κ. Χασάν Χασάν.

Πρόκειται για έργα πολύ σημαντικά για την τουριστική προβολή του
Νομού, για την προστασία της δημόσιας υγείας και για την πρόληψη και προστασία της
υγείας του γυναικείου πληθυσμού του Νομού.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button