ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 17 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΑΘ με κατεύθυνση την κτηνοτροφία

Ο κ. υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Κοντός ανακοίνωσε την οριστική έγκριση 17 επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. “Ε.Π. “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 – 2006” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια της Γ’ προκήρυξης.

Ο κ. υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α. Κοντός ανακοίνωσε
την οριστική έγκριση 17 επενδυτικών σχεδίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης στο μέτρο 1.1 του Ε.Π.Α.Α. – Α.Υ. "Ε.Π. "Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση
της υπαίθρου 2000 – 2006" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια
της Γ' προκήρυξης.

Αναλυτικότερα η ενίσχυση θα καταβληθεί σε δέκα επτά ιδιωτικά επενδυτικά
σχέδια βελτίωσης με κατεύθυνση την κτηνοτροφία και ολοκληρώνεται η έγκριση για το
Νομό Ξάνθης.

Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης των επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό
των 1.158.946 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια του ίδιου μέτρου στις προηγούμενες
δύο προκηρύξεις 2002 – 2003 είχαν εγκριθεί στο Νομό Ξάνθης 5 επενδυτικά σχέδια συνολικής
δημόσιας δαπάνης 339.170 ευρώ, η αύξηση της δημόσιας δαπάνης στην τρίτη προκήρυξη
ανέρχεται σε 341%.

Σημειώνεται ότι βασικός στόχος του υπουργείου με την υπογραφή των
ανωτέρω σχεδίων είναι η ενθάρρυνση των επενδύσεων με κατεύθυνση κυρίως την κτηνοτροφία
με βελτίωση των γεωργικών εισοδημάτων και των συνθηκών διαβίωσης, εργασίας και παραγωγής
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με επενδύσεις που αποσκοπούν στη μείωση του κόστους
παραγωγής, στην αναδιάταξη της παραγωγής, στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων, στη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και των συνθηκών υγιεινής
και καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και στην προώθηση της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων
στην εκμετάλλευση

Σχετικά Άρθρα

Back to top button