Μετασχηματισμοί της εθνοτικής ταυτότητας των Πομάκων Ιστορική προσέγγιση

Εκδήλωση με τίτλο: ” Μετασχηματισμοί της εθνοτικής ταυτότητας των Πομάκων. Ιστορική προσέγγιση ” διοργάνωσε το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) στο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης την Τρίτη 12 Απριλίου.
Στην εκδήλωση την οποία προλόγισε ο πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ Σ. Σκιάς, μίλησαν ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Ιστορικός, Διδάκτορας Α.Π.Θ., Ερευνητής του κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και ο Φάνης Μαλκίδης, Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Εκδήλωση με τίτλο: " Μετασχηματισμοί της εθνοτικής ταυτότητας των
Πομάκων. Ιστορική προσέγγιση " διοργάνωσε το Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης
(ΠΑΚΕΘΡΑ) στο Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
την Τρίτη 12 Απριλίου.

Στην εκδήλωση την οποία προλόγισε ο πρόεδρος του ΠΑΚΕΘΡΑ Σ. Σκιάς,
μίλησαν ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Ιστορικός, Διδάκτορας Α.Π.Θ., Ερευνητής του
κέντρου Βυζαντινών Ερευνών και ο Φάνης Μαλκίδης, Λέκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου
Θράκης.

Ο Παναγιώτης Παπαδημητρίου, αναφέρθηκε με βάση τις πηγές των κρατικών
αρχείων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, στην προσπάθεια να αναδειχθεί ότι η μουσουλμανική
ταυτότητα του πομακικού πληθυσμού, καθώς και η απουσία επίτευξης εθνοτικής συνοχής
και η αποδοχή της αφομοίωσης είναι συνέπειες της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας,
της Βουλγαρίας και της Τουρκίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

Ο Φάνης Μαλκίδης ανέλυσε το ζήτημα του μετασχηματισμού της ταυτότητας
των Πομάκων στην ελληνική Θράκη από το 1930 μέχρι σήμερα, καταγράφοντας την πομακική
κοινωνία και ταυτότητα από το 1930 μέχρι το 1952 καθώς και τις αλλαγές που σημειώθηκαν
στην πομακική φυσιογνωμία μετά το 1952 έως και σήμερα, σε μία προσπάθεια να αναδειχθεί
το ζήτημα των Πομάκων σε σχέση με τη μακροχρόνια καταπίεση της ιστορίας, της παράδοσης,
της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της γλώσσας τους, σε συνδυασμό με δύο παράγοντες:
τον τουρκικό εθνικισμό και την ελλαδική ολιγωρία και αδιαφορία.

Πριν το τέλος της εκδήλωσης έγινε συζήτηση των δύο ομιλητών με τους
πολίτες της Ξάνθης, σε μία προσπάθεια να αποσαφηνιστούν ακόμη περισσότερα ζητήματα
που σχετίζονται με τους Πομάκους, τόσο της Ελλάδας, όσο και της Βουλγαρίας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button