Επισκέψεις Νομάρχη σε σχολεία

Στις 13 Απριλίου 2005, ο Νομάρχης Ξάνθης, κ. Γεώργιος Παυλίδης, με τους υπευθύνους των Τεχνικών Υπηρεσιών επισκέφθηκε την επέκταση του Δημοτικού Σχολείου Πετεινού που περιλαμβάνει τρεις νέες αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα διδασκόντων. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την επέκταση του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Σελέρου, που περιλαμβάνει δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας. Συζητήθηκε και στις δύο περιπτώσεις επί τόπου με τους υπευθύνους των σχολείων η κάλυψη των αναγκών τους, οι μελλοντικές προοπτικές, όπως επίσης και απαιτούμενες μικρές τεχνικές παρεμβάσεις – διορθώσεις.

Στις 13 Απριλίου 2005, ο Νομάρχης Ξάνθης, κ. Γεώργιος Παυλίδης,
με τους υπευθύνους των Τεχνικών Υπηρεσιών επισκέφθηκε την επέκταση του Δημοτικού
Σχολείου Πετεινού που περιλαμβάνει τρεις νέες αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα
διδασκόντων. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την επέκταση του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου
Σελέρου, που περιλαμβάνει δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας. Συζητήθηκε και στις δύο
περιπτώσεις επί τόπου με τους υπευθύνους των σχολείων η κάλυψη των αναγκών τους,
οι μελλοντικές προοπτικές, όπως επίσης και απαιτούμενες μικρές τεχνικές παρεμβάσεις
– διορθώσεις.

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση φιλοδοξεί να οδηγήσει το Νομό, μέσα στο
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σε επάρκεια αιθουσών και μόνο με πρωινά τμήματα
μαθητών.

Γίνεται επίσης γνωστό ότι ο Δήμος παραχώρησε έκταση 4.000 τ.μ. στην
περιοχή του Καπνικού Σταθμού, όπου, προτείναμε ως Νομαρχία και σε συνεργασία με
τον ΟΣΚ πρόκειται να ανεγερθεί νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button