4.120.541 Ευρώ για 80 έργα στην Ξάνθη από τον “ΘΗΣΕΑ” για το 2005

Υπό πλήρη εξέλιξη τελεί στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. το Πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”, μέσω του οποίου κατά την περίοδο 2005-2009, αναπτυξιακού χαρακτήρα έργα και ενέργειες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), θα χρηματοδοτηθούν με 270.000.000 Ευρώ, ποσό διπλάσιο από εκείνο που προέβλεπε το προϋπάρχον Πρόγραμμα “Ε.Π.Τ.Α.”.

Υπό πλήρη εξέλιξη τελεί στην Περιφέρεια Α.Μ.-Θ. το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ",
μέσω του οποίου κατά την περίοδο 2005-2009, αναπτυξιακού χαρακτήρα έργα και ενέργειες
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), θα χρηματοδοτηθούν με 270.000.000
Ευρώ, ποσό διπλάσιο από εκείνο που προέβλεπε το προϋπάρχον Πρόγραμμα "Ε.Π.Τ.Α.".

Τη διαδικασία υλοποίησής του, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η Γενική
Γραμματεία της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., προωθώντας προεντάξεις έργων στο πλαίσιο της
Α' φάσης των χρηματοδοτήσεων, οι οποίες αφορούν το 45% των συνολικών πιστώσεων του
προγράμματος και ανέρχονται σε 120.645.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των έργων
διαδημοτικού χαρακτήρα

Ήδη, η Περιφερειακή Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, για
το 2005, ενέκρινε συνολικά 304 έργα στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.,
συνολικού προϋπολογισμού 27.191.068 Ευρώ.

Για το νομό Ξάνθης, προεντάχθηκαν για την πενταετία 2005-2009 (στο
πλαίσιο της Α' φάσης των χρηματοδοτήσεων), έργα προϋπολογισμού 19.000.896 Ευρώ,
ενώ ειδικότερα για το έτος 2005, εγκρίθηκαν 80 έργα – οι δημοπρατήσεις των οποίων
πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα – προϋπολογισμού 4.120.541 Ευρώ.

Δηλώσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου:

"Το Πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ", συνιστά έργο πνοής και πραγματικής ανάπτυξης
της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για υπεύθυνα σχεδιασμένο Πρόγραμμα, το οποίο
καταρτίστηκε με βάση τις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατόπιν διαλόγου και
τεκμηριωμένης διαβούλευσης με τους εκλεγμένους εκπροσώπους της. Στόχος της Πολιτείας,
είναι, σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, να υπάρξουν αξιόπιστες και ουσιαστικές υποδομές,
οι οποίες θα συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας και του βιοτικού
επιπέδου των πολιτών.

Η περιοχή της Α.Μ.-Θ., τα τελευταία χρόνια, βίωσε τον παραγκωνισμό
και την αδιαφορία, αλλά και τις λανθασμένες εκτιμήσεις και τις άστοχες πρωτοβουλίες
της Πολιτείας. Πολλά είναι αυτά που δεν έγιναν – παρά τις μεγάλες ανάγκες και δυνατότητες
της περιοχής – ενώ πολλά από αυτά που έγιναν, προγραμματίστηκαν, σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν, είτε βιαστικά και επιπόλαια, είτε πλημμελώς και ανορθόδοξα, με αποτέλεσμα
να δημιουργηθούν ανισότητες και νέες ανάγκες, και να σημειωθεί στασιμότητα αντί
για πρόοδο.

Πλέον, μεθοδευμένα και ρεαλιστικά, με πολιτική και προσωπική βούληση,
εργαζόμαστε για την αποτελεσματική ανάπτυξη του τόπου. Έχουν ήδη προγραμματιστεί
– και θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται – έργα και δράσεις που θα βελτιώσουν την
καθημερινότητα των πολιτών, και θα προσδώσουν στις τοπικές κοινωνίες τα στοιχεία
εκείνα που θα καταστήσουν τη λειτουργία τους, πιο εύρυθμη, πιο άνετη, πιο σύγχρονη".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button