ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ: Η ΘΡΑΚΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΖΕΙ

Στις πρώτες προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται η Θράκη και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως τόνισε χτες από την Αλεξανδρούπολη ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Φώλιας, υπογραμμίζοντας ότι “στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλο τον δυναμισμό, τη φαντασία και το μεράκι των επενδυτών στη Θράκη και να δώσει σε αυτή την τόσο δυναμική περιοχή της Ελλάδας να πάρει το μερίδιο στην ανάπτυξη που της αξίζει και που δικαιούται”.

Στις πρώτες προτεραιότητες της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής
περιλαμβάνονται η Θράκη και η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως τόνισε
χτες από την Αλεξανδρούπολη ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Φώλιας,
υπογραμμίζοντας ότι "στόχος της κυβέρνησης είναι να αξιοποιήσει όλο τον δυναμισμό,
τη φαντασία και το μεράκι των επενδυτών στη Θράκη και να δώσει σε αυτή την τόσο
δυναμική περιοχή της Ελλάδας να πάρει το μερίδιο στην ανάπτυξη που της αξίζει και
που δικαιούται".

'Πρέπει όχι μόνο στα λόγια όπως βαρεθήκαμε να λέμε και να ακούμε
αλλά στην πράξη πλέον να αποδείξουμε οι η Μικρομεσαία επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά
της οικονομίας, είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας, είναι ο κινητήριος άξονας που
μπορεί να δώσει δύναμη και ώθηση σε κάθε οικονομία και είναι ο μόνος πραγματικός
φορέας παραγωγής που μπορεί να καταπολεμήσει την ανεργία με αποτελεσματικό και μόνιμο
τρόπο", υπογράμμισε ο υφυπουργός.

Σε εκδήλωση με θέμα "αναπτυξιακός νόμος και ανάπτυξη της Θράκης",
που διοργάνωσε το ΚΕΡΔΟΣ σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου και τον
Σύνδεσμο Βιοτεχνιών -Βιομηχανιών Έβρου, ο κ.Φώλιας παρουσίασε τον νέο αναπτυξιακό
νόμο, τονίζοντας ότι αυτός αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων
και διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων, τη διεύρυνση των επιλέξιμων
προς ενίσχυση δραστηριοτήτων καθώς και τον ορθολογισμό και την αντικειμενικοποίηση
και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και αποτίμησης των
επενδυτικών σχεδίων.

Αναφερόμενος στα ειδη ενισχύσεων ο κ. Φώλιας είπε ότι παρέχονται
τρείς εναλλακτικές δυνατότητες ενίσχυσης της δημιουργούμενης επένδυσης.

-Επιχορήγηση για την κάλυψη τμήματος του κόστους επένδυσης, η και
επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

-Φορολογική απαλλαγή μέχρι ενός ποσοστού η του συνόλου της αξίας
της επένδυσης

-Επιδότηση για δυό έτη του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης
από την επένδυση-κατά την πρώτη τριετία από την ολοκλήρωση της-απασχόλησης.

Το τρίτο κίνητρο όπως υποστήριξε ο κ Φώλιας, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει
το ενδιαφέρον για επενδύσεις εντάσεως εργασίας σημαντικό μέρος των οποίων μετακινείται
προς χώρες των Βαλκανίων λόγω του χαμηλού κόστους εργασίας.

Ο κ. Φώλιας υπογράμμισε ακόμη ότι ο νέος νόμος στοχεύει σε επενδύσεις
που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο και θα επιτρέψουν την παραγωγή προιόντων υψηλής
ποιότητας με αποτέλεσμα την αυξηση της ανταγωνιστικότητας. "Με στόχο πάντως τη στήριξη
της απασχόλησης, όπως είπε, ο νόμος αφενός παρέχει επιδότηση των δημιουργούμενων
θέσεων εργασίας και αφετέρου η απασχόληση συμπεριλαμβάνεται με αυξημένη βαρύτητα
στα κριτήρια ενταξης της επένδυσης. Επίσης καταργείται η υποχρέωση εγκατάστασης
των νέων επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ η οποία στην εφαρμογή της σπάνια τηρείται. Ο νέος
αναπτυξιακός νόμος για τη στήριξη των ΒΕΠΕ παρέχει αυξημένα κίνητρα κατά 50% στην
περίπτωση εγκατάστασης εντός ΒΕΠΕ".

Αναφερόμενος στις σημαντικές διαφοροποιήσεις του νέου νόμου ο κ
Φώλιας ειπε ότι πρέπει να επισημανθούν:

-η ένταξη και εμπορικών δραστηριοτήτων στον νέο αναπτυξιακό νόμο

-η μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την έγκριση του προτεινόμενου
επενδυτικού σχεδίου σε δύο μήνες από την ημερομηνία της υποβολής του

-η καταβολή των κεφαλαιακών ενισχύσεων γίνεται σε δυό δόσεις η πρώτη
με την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και η δεύτερη με την ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας.Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και του
30% της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής.Η καταβολή
των ενισχύσεων για την δημιουργούμενη απασχόληση γίνεται απολογιστικά ανά εξάμηνο
.Επίσης καταργείται η φορορόλγηση των ενισχύσεων η οποία ειχε ως αποτέλεσμα την
μείωση του καθαρού οφέλους κατά τουλάχιστον 25%.

Καταλήγοντας ο υφυπουργός Οικονομίας αναφέρθηκε και σε μια άλλη
μεγάλη τομή σε σχέση με τα ισχύοντα κατά το παρελθόν. "Βασικό στοιχείο του νέου
νόμου είναι η μέριμνα για την αντικειμενικοποίηση, τη διαφάνεια και την σημαντική
συντόμευση των διαδικασιών σε όλα τα στάδια (αξιολόγηση, Έγκριση, Έλεγχος υλοποίησης,
καταβολή ενίσχυσης) είπε και πρόσθεσε:

"Ειδικότερα για την αντικειμενικοποίηση και την διαφάνεια των διαδικασιών
κατά το στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης καθορίστηκαν κριτήρια υπαγωγής που αποτελούν
ένα ολοκληρωμένο, ορθολογικό σύστημα εξέτασης των επενδυτικών σχεδίων που βασίζεται
στην βαθμολόγηση των επενδύσεων με συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες, προσδιορισμένα
οικονομικά μεγέθη και πραγματικά στοιχεία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ομογένεια,
ανεξάρτητα από τον φορέα εξέτασης και η αντικειμενικοποίηση στην αξιολόγηση, ενώ
συγχρόνως καθιερώνεται ένα σύστημα κανόνων που εκ των προτέρων γνωρίζουν οι επενδυτές,
ώστε να διασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια στην έγκριση των επενδυτικών προτάσεων που
προκρίνονται για να ενισχυθούν.

Τα κριτήρια αφενός διασφαλίζουν την έγκριση ενισχύσεων σε βιώσιμες
επενδύσες που υλοποιούνται από υγιείς και δυναμικούς φορείς και αφετέρου συμβάλλουν
στην ενίσχυση επενδύσεων που εξυπηρετούν τους γενικούς στόχους του αναπτυξιακού
νόμου λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες ανά τομέα δραστηριότητας".

Όλγα Ορφανίδου

Σχετικά Άρθρα

Back to top button