Αποφάσεις της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ.

Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 596/24-3-2005 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη:
α) Το νόμο που ψηφίστηκε στην αριθ. ΡΛΓ’/16 Μαρτίου 2005 συνεδρίαση της ολομέλειας της βουλής (“Διεπιστημονικός οργανισμός αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης και άλλες διατάξεις”),
β) Το έγγραφο αίτημα του συλλόγου φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής για έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ,

Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην αριθ. 596/24-3-2005
έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη:

α) Το νόμο που ψηφίστηκε στην αριθ. ΡΛΓ'/16 Μαρτίου 2005 συνεδρίαση
της ολομέλειας της βουλής ("Διεπιστημονικός οργανισμός αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών
και πληροφόρησης και άλλες διατάξεις"),

β) Το έγγραφο αίτημα του συλλόγου φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής
για έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΔΠΘ,

γ) Τα από 8-3-2005 και 23-3-2005 ψηφίσματα της Γ.Σ. του συλλόγου
φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής,

δ) Τα δύο ψηφίσματα των φοιτητών της ΔΑΠ ΝΔΦΚ του Τμήματος Νομικής
και του τμήματος ΔΟΣΑ,

ε) Τα δύο ψηφίσματα των φοιτητών της ΔΑΠ ΝΔΦΚ του Τμήματος Ιατρικής
και του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,

στ) Την αριθ. 37/594/16-12-2004 (θέμα Γ1) (με αριθ. πρωτ. Α 2542/27-12-2004)
απόφασή της και μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα:

1) Και μετά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
("Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης") εμμένει
στην προηγούμενη απόφασή της, της 16-12-2004, με την οποία είχε αποφασίσει απευθυνόμενη
στο ΥΠΕΠΘ "α) να εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις της απέναντι στο σχέδιο νόμου
γα την ίδρυση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., διότι έμμεσα προσβάλλει το άρθρο 16 του συντάγματος
και τα μέχρι στιγμής δικαιώματα των φοιτητών και των πτυχιούχων και β) να γνωρίσει
την απόλυτη απόρριψη του πρώτου κεφαλαίου του σχεδίου νόμου, γιατί καταπατά ακαδημαϊκά
κεκτημένα κατά έμμεσο τρόπο, καταλύει την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, επιτρέπει
να εισχωρήσουν θέματα αναγνώρισης των κέντρων ελευθέρων σπουδών ή ισοτιμίας τμημάτων
τριετούς διάρκειας σπουδών με άλλα τετραετούς ή πενταετούς".

2) Θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου μας δε θα πρέπει να
μετάσχουν σε διαδικασίες στα πλαίσια του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που έρχονται σε αντίθεση με
το άρθρο 16 του συντάγματος, μολονότι, βεβαίως, η συμμετοχή στα όργανα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
απόκειται στην ακαδημαϊκή συνείδηση του καθενός στα πλαίσια της συνταγματικά κατοχυρωμένης
ακαδημαϊκής ελευθερίας.

3) Εξουσιοδοτεί τις πρυτανικές αρχές να προβάλουν τις συγκεκριμένες
θέσεις στην προσεχή σύνοδο των πρυτάνεων.

Από τη Σύγκλητο

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης

Κομοτηνή, 7

Απριλίου 2005

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button