Διεκδικήσεις της μονής Βατοπεδίου

Στις αρχές του έτους 2003, η μονή Βατοπεδίου κατέθεσε αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας έκταση γης εμβαδού 27.044,50 στρεμμάτων της λίμνης Βιστωνίδας, η οποία βρίσκεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος στο Νομό Ροδόπης και κατά το μικρότερο στο Νομό Ξάνθης.

Στις αρχές του έτους 2003, η μονή Βατοπεδίου κατέθεσε αγωγή κατά
του Ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας έκταση γης εμβαδού 27.044,50 στρεμμάτων της
λίμνης Βιστωνίδας, η οποία βρίσκεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος στο Νομό Ροδόπης
και κατά το μικρότερο στο Νομό Ξάνθης.

Η υπόθεση αυτή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους φορείς και τους
κατοίκους της περιοχής, δεδομένου ότι, από την καλλιέργεια της διεκδικούμενης έκτασης
και την αλιεία, ζουν οι περισσότερες οικογένειες της περιοχής.

Μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση των απαράδεκτων
και προκλητικών διεκδικήσεων της μονής Βατοπεδίου, καταθέσαμε σχετική ερώτηση. Στην
εν λόγω ερώτηση, ερωτάτο ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις ενέργειες
στις οποίες προτίθεται να προβεί για την αλλαγή των ρυθμίσεων που έγιναν και να
μην παραιτηθεί από το δικαίωμα διεκδίκησης των ανωτέρω εκτάσεων.

Επειδή δε δόθηκε απάντηση από το Υπουργείο Οικονομίας επανήλθαμε
με νεότερη ερώτηση. Η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι η υπόθεση, μετά από σχετικό
αίτημα του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Ξάνθης, με το οποίο επικαλείται νέα
στοιχεία για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των διεκδικούμενων περιοχών, εισήχθη για επανεξέταση
στο γνωμοδοτικό συμβούλιο δημοσίων κτημάτων & ανταλλάξιμης περιουσίας.

Αντί όμως για επενεξέταση της υπόθεσης, ο υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών έκανε αποδεκτή (1046300/3944/Α0010/7-6-04 απόφασή του) τη γνωμοδότηση
του γνωμοδοτικού συμβουλίου δημοσίων κτημάτων και ανταλλάξιμης περιουσίας (26/2004)
σύμφωνα με την οποία δε συντρέχει λόγος επανεξέτασης της υπόθεσης.

Ενώ δε, εκκρεμούσε η έκδοση της απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου
Ροδόπης επί της αγωγής της μονής Βατοπεδίου κατά του ελληνικού δημοσίου, ο υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών αποδέχθηκε απόφαση του Β' τμήματος του Ν.Σ.Κ. (3058/17-6-2004),
με την οποία το ελληνικό δημόσιο συμφωνεί με το αίτημα της μονής Βατοπεδίου για
τη μη έκδοση απόφασης επί της παραπάνω αγωγής. Στη συνέχεια δε, υπεβλήθη κοινή δήλωση
των δύο πλευρών στο πολυμελές πρωτοδικείο Ροδόπης.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις

Ερωτάται ο κ. υπουργός

α) Για ποιο λόγο το ελληνικό δημόσιο συναίνεσε στο αίτημα της μονής
Βατοπεδίου για τη μη έκδοση απόφασης επί της προαναφερθείσας αγωγής της μονής Βατοπεδίου,
σχετικά με την κυριότητα της επίμαχης έκτασης; Τι συνέπειες θα έχει η παραπάνω απόφαση
του υπουργείου για τους κατοίκους της περιοχής;

β) Ποια η θέση του υπουργείου για την κυριότητα της εν λόγω έκτασης
και πως προτίθεται να προστατεύσει τα δικαιώματά του έναντι της μονής Βατοπεδίου;

γ) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπ. Οικονομίας και
Οικονομικών, για την αλλαγή των ρυθμίσεων, που έγιναν, με ευθύνη του, εις βάρος
του κοινωνικού συμφέροντος;

Σχετικά Άρθρα

Back to top button