Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και υδροδυναμικών ιδιοτήτων για ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας”

Από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου 2005, η απόφαση για την ένταξη στο Μέτρο 1.5, ένα μεγάλο και χρήσιμο έργο στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης για τον πρωτογενή τομέα, από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ με αντικείμενο την “Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και υδροδυναμικών ιδιοτήτων για ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας”.

Από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ υπογράφηκε σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου
2005, η απόφαση για την ένταξη στο Μέτρο 1.5, ένα μεγάλο και χρήσιμο έργο στην Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας – Θράκης για τον πρωτογενή τομέα, από το ΠΕΠ ΑΜ-Θ με αντικείμενο
την "Καταγραφή θρεπτικών στοιχείων, βαρέων μετάλλων και υδροδυναμικών ιδιοτήτων
για ορθολογική χρήση λιπασμάτων και νερού και παραγωγή προϊόντων ασφαλείας".

Πρόκειται για έργο που προβλέπει τις εξής ενέργειες σε έκταση 3.000.000
στρεμμάτων της γεωργικής παραγωγικής γης όλης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης:

– Την κατάρτιση θεματικών χαρτών που αφορούν την ορθολογική λίπανση
και άρδευση των καλλιεργειών, ως και την χαρτογράφηση και ταξινόμηση εδαφών.

– Την κατάρτιση μηχανογραφικού προγράμματος αξιοποίησης – αξιολόγησης
των δεδομένων των χαρτών για την εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης και άρδευσης,
σε επίπεδο αγροτεμαχίων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

– Την παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού
εφαρμογής – αξιολόγησης, από τους αρμοδίους Γεωπόνους των Διευθύνσεων Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ, το οποίο
θα καλυφθεί όλο από δημόσια δαπάνη.

Πρόκειται για έργο πνοής και ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης, που
θα δώσει στους αγρότες και τους γεωπόνους δυνατότητα να έχουν μια σαφή εικόνα για
τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της χρήσης λιπασμάτων, ώστε
να παράγονται με τη βοήθεια και της ορθολογικής χρήσης της άρδευσης, ποιοτικότερα
αγροτικά προϊόντα, που είναι απαίτηση των καιρών, μετά τα κρούσματα τα οποία παρατηρούνται
και πλήττουν την εικόνα της γεωργικής παραγωγής.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button