Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από προγραμματισμένη συνάντηση με την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέτα Γιαννάκου, ανακοινώνει τις διαβεβαιώσεις της κ. Υπουργού ότι ουδείς θα απολυθεί από τους εργαζόμενους στις εργολαβίες Φύλαξης, Καθαριότητας και Συντήρησης, με έκτακτη επιχορήγηση που το ΥΠΕΘΟ δίνει στο Δημοκρίτειο για το σκοπό αυτό.

Ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από προγραμματισμένη
συνάντηση με την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μαριέτα Γιαννάκου,
ανακοινώνει τις διαβεβαιώσεις της κ. Υπουργού ότι ουδείς θα απολυθεί από τους εργαζόμενους
στις εργολαβίες Φύλαξης, Καθαριότητας και Συντήρησης, με έκτακτη επιχορήγηση που
το ΥΠΕΘΟ δίνει στο Δημοκρίτειο για το σκοπό αυτό.

Από την Πρυτανεία

Κομοτηνή, 1 Απριλίου 2005