Νέο δάνειο από την ΑΤΕ

Τα Στεγαστικά Δάνεια για απόκτηση κατοικίας αποτελούν μια σοβαρή οικονομική απόφαση για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, η οποία πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, να υπηρετεί τον οικογενειακό προγραμματισμό δημιουργώντας συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας.

Τα Στεγαστικά Δάνεια για απόκτηση κατοικίας αποτελούν μια σοβαρή
οικονομική απόφαση για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, η οποία πρέπει να στοχεύει
στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, να υπηρετεί τον οικογενειακό προγραμματισμό δημιουργώντας
συνθήκες σταθερότητας και ασφάλειας.

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, τράπεζα πολλαπλών δραστηριοτήτων,
σεβόμενη το μόχθο των ελληνικών νοικοκυριών να υλοποιήσουν μια από τις βασικές προτεραιότητές
τους, την απόκτηση στέγης, απαλλάσσοντάς τα από το άγχος του ενοικίου και της αβεβαιότητας,
σχεδίασε και διαθέτει το πιο προνομιακό και φιλικό στεγαστικό δάνειο, το "ΣΤΕΓΗ
– ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ" για δάνεια ύψους άνω των Ευρώ 60.000.

Με το χαμηλότερο κυμαινόμενο επιτόκιο από 3,50% (πλέον 0,12% που
αντιστοιχεί στην εισφορά του Ν.128/75), το "ΣΤΕΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ" αποτελεί μια χρυσή
ευκαιρία για κάθε ενδιαφερόμενο που προτίθεται να αποκτήσει το δικό του σπίτι.

Tα γενικότερα χαρακτηριστικά του δανείου "ΣΤΕΓΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ", το καθιστούν
ως την πιο αξιόπιστη και την πιο συμφέρουσα πρόταση της Ελληνικής Τραπεζικής Αγοράς
είναι:

* η δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι και 100% του συμβολαίου κτήσης
ή του κόστους κατασκευής κατοικίας,

* η δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής του δανείου
χωρίς οποιοδήποτε κόστος,

* η μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής του που μπορεί να φτάσει έως 30
χρόνια,

* η περίοδος χάριτος που φτάνει έως και 12 μήνες.

Επίσης η Αγροτική Τράπεζα καλύπτει τις περιπτώσεις για αγορά α’
κατοικίας με επιδότηση επιτοκίου ενώ παρέχει διευκολύνσεις πληρωμής μέσω πάγιας
εντολής σε καταθετικό λογαριασμό.

Ενδεικτικά, η μηνιαία δόση για στεγαστικό δάνειο ύψους Ευρώ 60.000,
με τελικό επιτόκιο 3,62% και διάρκεια 25 έτη ανέρχεται σε Ευρώ 304,20, με προνομιακούς
όρους ασφάλισης και δυνατότητα μετατροπής του κυμαινόμενου επιτοκίου σε σταθερό.

Σε ένα από τα 455 καταστήματα της Αγροτικής Τράπεζας σε όλη την
Ελλάδα, μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το στεγαστικό δάνειο "ΣΤΕΓΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ" προσαρμόζοντάς το στις δικές του δυνατότητες και στις δικές του ανάγκες.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button