ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τοπική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Π.Τ. Θράκης ανακοινώνει στα μέλη του, ότι αποφάσισε τον ορισμό τριμελούς Νομαρχιακής Επιτροπής στον Νομό Ξάνθης η οποία θα ασχολείται στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του Ο.Ε.Ε στα όρια του Νομού. Ο ορισμός της επιτροπής στον Νομό Ξάνθης έγινε στα πλαίσια της κυοφορούμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για την Περιφερειακή και Νομαρχιακή Οργάνωση και εκπροσώπηση του Ο.Ε.Ε .

Η Τοπική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Π.Τ. Θράκης
ανακοινώνει στα μέλη του, ότι αποφάσισε τον ορισμό τριμελούς Νομαρχιακής Επιτροπής
στον Νομό Ξάνθης η οποία θα ασχολείται στα πλαίσια των καταστατικών σκοπών του Ο.Ε.Ε
στα όρια του Νομού. Ο ορισμός της επιτροπής στον Νομό Ξάνθης έγινε στα πλαίσια της
κυοφορούμενης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου για την Περιφερειακή και Νομαρχιακή
Οργάνωση και εκπροσώπηση του Ο.Ε.Ε .

Η επιτροπή θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς την Τ.Δ με τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

1. Προώθηση και παρακολούθηση υλοποίησης αποφάσεων της ΤΔ

2. Εκπροσώπηση του ΟΕΕ κατόπιν συνεννοήσεως με την ΤΔ

3. Εισήγηση στην ΤΔ:

Α. για δράσεις στα πλαίσια του προγραμματισμού ,

Β. για ορισμό εκπροσώπων,

Γ. για διάφορα τοπικού χαρακτήρα επαγγελματικά ή επιστημονικά προβλήματα
των μελών.

4. Πραγματοποίηση επαφών :

Α. Με τοπικούς φορείς, συλλόγους κλπ , κατόπιν συνεννοήσεως με την
ΤΔ,

Β. Με μέλη του ΟΕΕ , για παροχή πληροφοριών για εγγραφές & άδειες
καθώς και για καταγραφή των απόψεων και προτάσεών τους.

Μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης ορίσθηκαν οι συνάδελφοι:

1. Μέκακας Μαυρουδής

2. Μπουραζάνης Κυριάκος

3. Σταματόπουλος Δημήτριος

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ ΠΤ Θράκης

Μαλτέζος Μενέλαος

Σχετικά Άρθρα

Back to top button