“Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους”

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων / ΙΔΕΚΕ ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης, πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους”.

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας & Θρησκευμάτων / ΙΔΕΚΕ ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης, πραγματοποιεί
σε συνεργασία με το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εθελοντικής
δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών "Προστατεύω τον εαυτό μου και τους
άλλους".

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενηλίκων στην εθελοντική
δράση και την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου στις εξής θεματικές ενότητες
:

– Σεισμοί

– Πυρκαγιές

– Πλημμύρες

– Θαλάσσια ατυχήματα και προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

– Πρώτες βοήθειες

Η διάρκεια εκπαίδευσης ορίζεται σε 107 περιόδους και θα διεξαχθεί
σε αίθουσα της Νομαρχίας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι εθελοντές θα μπορούν
:

α) να ενταχθούν στον προγραμματισμό του Νομαρχιακού Διαμερίσματος
Ξάνθης έτσι ώστε με τις γνώσεις που θα έχουν αποκτήσει να συμβάλλουν στον καλύτερο
σχεδιασμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

β) Θα πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος και θα ενταχθούν
στον αρχικό πυρήνα του πανελλαδικού μητρώου εθελοντών που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο
του προγράμματος.

γ) Θα έχουν τη δυνατότητα διαρκούς ενημέρωσης και απόκτησης γνώσεων
στα νέα δεδομένα των φυσικών καταστροφών, είτε με πρόσβαση σε "τράπεζα πληροφοριών",
είτε με επανάκλιση για σύντομη επιμόρφωση.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατεθούν στην Νομαρχία Ξάνθης 2ος
όροφος – Γραφείο 10 – fax : 2541024617 υπόψη Αντινομάρχη κ. Σαχινίδη Χαράλαμπου.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541022730 και 2541024617.

Επίσης αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από το διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.ethelontismos.gr.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button